Rytmiska program

Rytmiska aktiviteter synkroniserar människors tänkande och koordinerar handlingsätt.

rhythm programs

Rytm påverkar hjärnan, som styr både rörelser och känslor. Trummande har spelat en viktig roll i att förena arméer, stammar och band. Forskning visar att mental bearbetning inklusive beslutsfattande accelereras av extern auditiv rytm. Rytmiska ljud har styrkan att synkronisera hjärnvågor, och därför öka interpersonella interaktioner. Att ta del i rytmiska aktiviteter tillsammans har positiva effekter på sätten vi kommunicera och tänker som ett team. Att tillsammans, som ett team spela rytmiska slag synkroniserar människors tänkande och samordnar deras beteende. Något så enkelt som att helt enkelt lyssna på rytmiska ljud gör så att människor i ett team agerar och iakttar i synkronicitet.

För de flesta av oss, uppmuntrar rytmiska övningar oss ut ur vår komfortzon, och erbjuder fokus och en positiv känsla av framgång. När detta upplevs i ett team delas dessa känslor. Catalyst introducerade rytm i teambyggning för 27 år sedan med det dåvarande, ursprungliga konceptet av att trumma för företag med Beatswork. Detta växte till att bli en av de mest populäraste teambyggningsprogrammen för företag globalt, och har sedan kopieras av många. Catalyst erbjuder också många andra teambyggningsalternativ som brukar kraften i rytm för att inspirera och förena team. Här är ett urval av Catalysts populäraste rytmaktiviteter. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles