rags to riches team building

Worldwide Event Management anammar BS8901

Published on 3 maj 2010

Målet för arrangörerna av World Event Managements årliga konferens var att genomföra en Team Building- aktivitet som var kompatibel med BS8901. BS8901, hållbarhet i Event Management är en ny standard som har utformats speciellt för eventbranschen med syfte att hjälpa industrin att arbeta på ett mer hållbart sätt. Catalysts Team Building- aktivitet Rags to Riches var det perfekta valet för att möta kraven i den nya standarden.

Vad hände under dagen?

Deltagarna uppmanades att ta med sig begagnade kläder till evenemanget. Väl där guidades lagen med hjälp av en unik mall för att placera sina donerade kläder i ett förbestämt område för att på så sätt skapa en gigantisk version av World Event Managements logotyp. Den färdiga logotypen var sagolik och aktiviteten var en fantastisk hyllning till de otroliga saker som kan uppnås när människor arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.

Som ett krav från organisationer som åtar sig BS8901, de behöver förstå och identifiera de effekter deras aktiviteter har på hållbarhet och se till att åtgärder vidtas för att minimera effekterna som gjorts av organisationerna och den bredare ekonomin. Rags To Riches var en aspekt under evenemanget som mötte detta mål.Alla Klientberättelser