Erfarenhetsbaserat företagsspel under personalintegrationsdag

Publicerad den {datum}

Varför ska företag organisera integrationsdagar för sina anställda?


Integration av de anställda med hjälp av olika aktiviteter förbättrar produktiviteten i organisationen. Det är ett faktum. Detta eftersom människor som bättre känner varandra och känner till varandras beteende i olika situationer inte bara på arbetet, helt enkelt är effektivare. De har bättre relation till, och vet mer om varandra. På något sätt kan de räkna med varandra i olika situationer något som självklar även uppstår på jobbet.


The Tree of Life Experiential Business Game

Vilka bekymmer hade du?

Det var definitivt det största spel jag har organiserat när det gäller antal deltagare. Jag har gjort det två gånger, i två olika organisationer med två fullständigt olika upplevelser. Första gången var jag riktigt orolig- det fanns någonstans runt 130 till 150 människor. Spelet spelades utomlands, i Storbritannien. Deltagarna kom från alla världsdelar. Det var inget homogent team, men folk var ändå, på något vis sammankopplade.

Där fanns många tveksamheter. Först av allt genomfördes spelet endast på engelska, de deltagande lagen var från olika länder och olika världsdelar. Så ja, jag var orolig. Men allt eftersom spelet pågick visade det sig att min oro var totalt obefogad. Till en början rörde det på sig långsamt och sedan kom denna superdynamiska fas då alla började springa, bära kort och samla information. Varje bord bestämde sig förr eller senare för en strategi. Vissa ledare framträder naturligt. Det är totalt kaos.

The Tree of Life Experiential Business Game

Varför välja Tree of Life?

Jag brukade organisera olika möten, låt oss kalla dem integrationsdagar, dagar som innehöll fysiska aktiviteter, sport. De hjälper tveklöst också till för lärande och är användbara. Men spel var för mig en upptäckt, för det första eftersom de tillhandahåller lagintegration och för det andra eftersom de behandlar precis de områden som jag personligen uppfattar som mycket viktiga för organisationen. Jag blev verkligen imponerad. Three of Life- spelet är en kombination av integration och de olika aspekter och faser som alla företag går igenom.

För mig är det viktigaste, vilket också blev tydligt genom Tree of Life- spelet de anställdas engagemang och koncentration på uppnåendemålen. Ledarstilar och olika kompetenser blev tydliga väldigt snabbt. Människor höll fast vid sina roller väldigt snabbt och visade en hög grad av energi som enkelt kan överföras- senare under spelgenomgången- till det verkliga livet på arbetet, kontoret och ganska ofta, dagligen.


The Tree of Life Experiential Business Game

Är The Tree of Live lämpligt för företag externt?

Ja. Vi genomförde The Tree of Life för ett externt. 110 personer deltog i spelet. Allt planerades väldigt noga och spelet organiserades som en sammanhängande del av huvudoffsite- målet. Just då talade vi mycket om vad som var viktigast för ett företag. Jag hade nyligen anslutit mig till företaget som ledare och vi diskuterade grundläggande saker så som våra mål, våra värderingar, våra prioriteringar och den vision vi önskade uppnå.

Sedan presenterade vi visionen för de anställda- vi delade det som ledningsgrupp- kallades Double Payback. Den slutliga uppgiften i spelet var, efter att vi gått igenom alla stadier att fördubbla poängen. Spelet gick fantastiskt bra och spelades med sådan energi att vi i slutet lyckades tredubbla poängen. Det var underbart eftersom det fick alla att tro att om organisationen är fokuserad på målen och förstår dess prioriteringar kompletteras uppgifter väldigt fort även under tidspress och kan inte bara uppnå resultatet vilket är visionen- eftersom att fördubbla verksamheten är en fantastisk vision men kan göra ännu mer och tredubbla den ursprungliga poängen. Det är en väldigt hög dos självförtroende. Om hela organisationen är fokuserad på samma mål kan vi åstadkomma allt.

Alla Klientberättelser