Kreativt tänkande

Upptäck nya kopplingar mellan koncept för att förvandla relationen med världen.

creative thinking

Kreativitet definieras som skapelsen av något nytt. Kreativt tänkande å andra sidan är en kognitiv process eller, skapandet av idéer som omvandlar vår relation med världen. Kreativt tänkande eller tankar är ofta inte helt skapat av något nytt, mer sannolikt är det att vi inser nya kopplingar mellan befintliga koncept. Detta sätter igång det kreativa tänkandet hos många. Vi kanske inte alla kan komma på nästa stora sak, men när vi på en grundläggande nivå tillåts frihet, kan vi observera uppgifter vi utför dagligen och fundera på sätt att göra dem bättre.

I en strukturerad affärsmiljö som är uppgiftsfokuserad är risktagande och impulsivitet fruktat och undviks ofta vilket hämmar kreativt tänkande. Uppmuntra en miljö som ger möjlighet för- och belönar spontanitet och improvisation, detta är absolut nödvändigt för att uppmuntra kreativt tänkande. Processer som tillåter bedömning, innovation och realisering av kreativt tänkande i praktiken, är viktiga för att främja en hållbar kreativ miljö där effektiva idéer förökas.

Å andra sidan, för att undvika kaos, måste kreativt tänkande balanseras med bevarandet av befintliga, välkända processorer och struktur. För att vara effektiv, måste det därför byggas på en gemensam vision.

Teambyggande övningar som kräver kritiskt tänkande och problemlösande i en miljö som överskrider den traditionella arbetsplatsens gränser har visat sig vara till nytta i att uppmuntra kreativt tänkande. För att ett team ska lyckas uppnå ett mål, som att bygga en F1 racing bil från kartong, inom strukturerade riktlinjer, ges teamen utrymme och friheten att föreslå nya idéer och lösningar på frågor och utmaningar, för att uppnå sitt mål på bästa möjliga sätt.

Kolla in dessa teambyggande aktiviteter som är utformade för att uppmuntra kreativt tänkande. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.