Arabian Market

Teamen tävlar i handel för att öka sin rikedom

30 minuter - 2 timmar
Inomhus och utomhus
Konkurrenskraftig / samverkande
12 - Obegränsade

Om

Utmaningen sker i Fördragsstaterna på 1800-talet. Familjer förhandlar för att öka sin rikedom genom att handel med dadel, kameler, fisk, kryddor, pärlor, vatten, pengar och all viktig information. Uppdelad i ”familjer” och beväpnade med en påse av Arabian Market handelsvaror utmanas teamen att maximera deras familjers förmögenhet. Teamen måste ta reda på vad andra familjer behöver med hjälp av frågor och förhandlingstekniker. Förstärk att information är endast maktfullt när den delas. Teamen förhandlar och använder handel för att maximera sin avkastning. Slutpoängen reflekterar teamens interaktion och förhållningssätt.


Inlärningsresultat

Arabian Market är en rolig och interaktiv utmaning, som drivs av kommunikation, förstärker nätverkande och vikten av positiva relationer. Den maximerar tydligt förståelsen av informationsvärde. Engagemang i en win / win-lösning är avgörandeför att lyckas. Även om detta är en konkurrensövning, är de mest framgångsrika lagen de som samarbetar medandra för att bygga win-win resultat samtidigt som de tar tiden att fokusera på sina egna slutresultat.

Request a Quote