Escape the Island

Kan ditt team överleva tillräckligt länge på ön för att bli räddade?

1 - 3 timmar
Inomhus
Konkurrenskraftig
4 - Obegränsade

Om

Lagen är strandsatta på en ö. För att räddas måste de upptäcka ett passerande fartyg och skicka en signal. Medan de väntar måste de anpassa sig till livet på ön om de vill överleva.

Ön som finns representerad på en surfplatta är uppdelad i nio zoner. I varje zon står de inför en rad utmaningar som fokuserar på olika aspekter av överlevnad inklusive vatten, väder, första hjälpen, bygga skyddsrum, signalering och liknande. Objekt som spolas upp på stranden kommer att hjälpa dem att svara på utmaningarna. Att slutföra utmaningarna framgångsrikt kommer att ge dem viktiga överlevnadsfärdigheter.

Lagen behöver få tillräckliga med kunskap inom varje område för att överleva. För mycket tid i en zon innebär att de förlorar tid att få kunskap om andra tekniker för överlevnad. För lite tid och de kommer inte att få den viktiga kunskap de behöver. När de lämnat en zon kan de inte återvända.

Så småningom kommer lagen att komma fram till vad skeppet heter och när det passerar. Framgångsrika lag signalerar till skeppet och blir räddade. Laget med flest poäng utses till vinnare.

Inlärningsresultat

För att överleva på ön måste lagen utveckla en strategi och tillämpa den med smidighet. Att veta när man ska flytta till nästa zon eller när man ska dröja kvar kräver också aktiv kommunikation och gemensamt beslutsfattande. Lagen har roligt när de lär sig tillsammans och får kunskap om verkliga överlevnadsstrategier. Begränsad tid och resurser sätter gruppdynamiken på prov och utmanar dem att leta efter möjligheter.

Varje zon tillåter tilldelning av uppgifter till specifika gruppmedlemmar så att de kan spela för att stärka laget som helhet. Flexibel i sin inställning kan Escape the Island utformas för en entimmes- session eller ett mer djupgående teamutvecklingsspel under 3 timmar.

Request a Quote