Revel Music

Lär er att spela tillsammans som en slaginstruments- och trumensemble

1 - 2 timmar
Inomhus och utomhus
Samverkande
30 - Obegränsade

Om

I Revel Musik får teamen energi och känner sig stärkta när de lär sig att spela tillsammans som en slaginstrument och trumensemble. Deltagarna får ett urval av trummor och slaginstrument från hela världen. De guidas av erfarna musikinstruktörer och deltagarna introduceras till grunderna i trummor och rytmens språk med hjälp av icke-verbala kommunikationstekniker. När gruppen är redo att spela som en och en grupprytm har etableras introduceras musikaliska pauser och solon för att öka komplexiteten och skapa en fantastisk gemensam, musikalisk upplevelse.Inlärningsresultat

Rytm och slaginstrument förstärker och influerar känslor medan trummor får människor att känna sig avslappnade, föryngrade och motiverade. Det introducerar en känsla av energi, enighet och spontanitet till konferenser eller företagsevenemang. Revel Music är ett snabbt, mycket effektivt sätt att ge energi och erbjuda uppfriskade deltagare. Genom musik- och rytminlärnings-processen glöms dagliga bekymmer och ger deltagarna en chans att fokusera på de kommande uppgifterna. Revel Music är utformad för att äga rum i huvudkonferensrummet eller utanför, utan behov av ett specifikt grupprum.


Related Testimonial

Revel Musik var ett fantastiskt sätt att lyfta energi bland deltagarna och få dem att fokusera på konferensens innehåll.

Dentsply Sirona

Request a Quote