Vilkor och webbplatsvilkor

Webbplatserna (enligt definitionen nedan) erbjuds dig som kund av Catalyst Global. Din användning av sajten och / eller din godkännande av dessa användarvillkor, inklusive vår integritets- och säkerhetsdeklaration, visar ditt samtycke till alla sådana villkor och uttalanden som gäller webbplatser. Om du inte håller med dessa villkor för webbplatsen har du inte behörighet att använda sajten och bör lämna webbplatsen omedelbart. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor då och då utan föregående information och efter eget gottfinnande. Det är ditt ansvar att granska den här sidan för uppdateringar som träder i kraft en gång postat. Webbplatserna görs tillgängliga av Catalyst Global och dess licenstagare, dotterbolag, moderbolag och någon av deras närstående företag hänvisas till i dessa villkor som "Catalyst Team Building", "Catalyst Global", "we", " oss "eller" vår ".

Definitioner

I detta avtal, om inte motsatsen specificeras::

  • "Immateriella rättigheter" avser upphovsrätt, patent, varumärken och andra lagstadgade rättigheter, all gemensam lag eller rättvisa rättigheter som skyddar företagets eller personliga rykte eller konfidentiell information.
  • "Webbplats" betyder någon av sidorna;
  • "Sites" betyder de webbplatser som finns påwww.catalystglobal.com, www.catalystteambuilding.co.uk och inkluderar alla webbsidor som är sammansatta därmed och andra webbplatser som vi införlivar.

Rättigheter

Alla rättigheter i allt material och innehåll (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, text, bild, webbsidor, ljud, programvara (inklusive koder, gränssnitt och webbplatsstruktur) och video samt utseende, utformning och sammansättning av dem) som är åtkomliga vid eller omfattar denna webbplats ägs av oss eller våra licensgivare. Du bekräftar och godkänner att du endast får använda materialet och / eller innehållet som anges i dessa villkor eller som uttryckligen skriftligen godkänd av oss eller våra licensgivare, och att du inte får kopiera, reproducera, sända, publicera, distribuera, kommersiellt utnyttja, anpassa, översätta, modifiera, sammanfoga, dela eller göra tillgänglig för någon person eller skapa derivat av sådant material eller innehåll.

Immateriell äganderätt

Vi är ägare och / eller har tillåtelse att använda alla immateriella rättigheter (inklusive varumärken utan begränsning, servicemärken, patent, upphovsrätt, databasrättigheter och alla andra immateriella rättigheter) som visas på eller innehållet på webbplatsen, om inget annat anges. Du bekräftar och godkänner att användningen av sajten inte ger dig någon rätt till användning eller intresse för några immateriella rättigheter på webbplatsen. Med undantag av vad som anges i dessa villkor för webbplatsen är det förbjudet att använda eller tillverka sådana immateriella rättigheter utan att utföra ett brott mot dessa villkor och kan bryta mot tredje parts immateriella rättigheter eller våra immateriella rättigheter.

Kopiering

Du kan se denna webbplats och får skriva ut kopior av innehåll, information eller material som visas på webbplatsen enbart för din lagliga, personliga, icke-kommersiella användning. Du samtycker till att inte kopiera, modifiera, ladda ner, reproducera, sända, publicera, distribuera, anpassa, översätta, modifiera, sammanfoga, lagra, sälja, dela eller göra tillgänglig för någon person, sådant innehåll, information eller material eller använda det för kommersiella ändamål. Alla övriga rättigheter är reserverade.

Ditt beteende

Du får inte, och får inte försöka
3 (a) Använda webbplatsen på något sätt som orsakar eller sannolikt kommer att orsaka att webbplatsen eller åtkomst till den avbryts, skadas, görs mindre effektiv eller sådan att webbplatsens effektivitet eller funktionalitet på något sätt försämras
3 (b) tillåta någon annan person att göra någon handling som skulle, om den åtgärden skulle göras av dig, bryta mot någon av de immateriella äganderätten hos Catalyst Global eller dess licensgivare
c) Omvänd ingenjör, dekomprimera, demontera, modifiera, översätta eller på annat sätt avslöja källkoden för alla program som ingår i Webbplatsen.

(d) Fånga eller kopiera någon programvara på sajten av någon anledning (tillfälliga kopior för att underlätta en teknisk databehandlingsprocess med undantag)

(e) Hacka, infiltrera eller på annat sätt göra någonting som kan äventyra webbplatsen;

(f) göra oss ansvariga för hur vi (helt eller delvis) förlorar tjänsterna hos våra internetleverantörer eller andra leverantörer;

(g) Innehålla alla datavirus, makrovirus, trojanska hästar, maskar eller något annat som är utformat för att störa datorns normala operativa procedurer eller att avlyssna, få tillgång utan behörighet eller expropriera system, data eller personuppgifter ;

(h) Förhindra eller begränsa oss från att följa någon tillämplig bransch kod eller ett domstolsbeslut.

Du förstår att du, inte Catalyst Global eller en licensinnehavare, och ansvarar för all elektronisk kommunikation och innehåll som skickas från din dator till oss och du måste endast använda webbplatsen för lagliga ändamål.

Vidare får du inte göra något av följande:


1. Använda webbplatsen eller någon av våra tjänster för otillbörligt, olagligt eller omoraliskt syfte, vilket orsakar störning som resultat av användning av våra tjänster eller som orsakar att våra tjänster äventyras eller försämras

2. Använd webbplatsen eller någon av våra tjänster för att skapa, värd eller överföra (oavsett om det är i ett live-chattrum, på anslagstavla eller på annat sätt) något förolämpande, offensivt eller obscent material eller engagera sig i aktiviteter som skulle göra att andra blir förolämpade ras, religion, trosbekännelse eller kön;

3. Använd webbplatsen eller någon av våra tjänster för att skada eller försöka skada personer (inklusive personer under 18 år) på något sätt;

4. Använd webbplatsen eller någon av våra tjänster för att skapa, hålla eller överföra material som hotar eller uppmuntrar kroppsskada eller förstörelse av egendom eller skulle utgöra ett brott eller ge upphov till civilrättsligt ansvar

5. Använd webbplatsen eller någon av våra tjänster för att skapa, hålla eller överföra material som bryter mot immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter) av någon annan part.

6. Använd webbplatsen eller någon av våra tjänster för att skapa, hålla eller överföra oönskat reklammaterial till andra användare

7. Använd webbplatsen eller någon av våra tjänster för att skapa, hålla eller överföra material som trakasserar en annan person anklaga, misshandla, trakassera, hota eller på annat sätt bryta mot de juridiska rättigheterna (t.ex. integritetsskydd och publicitet) av andra, eller använd sajten eller någon av våra tjänster för att utföra bedrägliga erbjudanden för att sälja eller köpa produkter, varor eller tjänster till någon person;

8. Lägg till, ta bort eller ändra identifierande nätverkshuvudinformation i ett försök att lura eller vilseleda;

9. Använd webbplatsen eller någon av våra tjänster för att få tillgång till, eller försöka få tillgång till, andras konton eller att tränga in eller försöka tränga igenom, vår eller tredje parts säkerhetsåtgärder, datorprogramvara, maskinvara, elektroniskt kommunikationssystem eller telekommunikationssystem;

10. Använd webbplatsen eller någon av våra tjänster för att samla in eller försöka samla in personuppgifter om tredje part utan deras medvetenhet eller samtycke eller att delta i skärmskrapning, databasskrapning eller annan aktivitet för att erhålla listor över användare eller andra data;

11. Använd webbplatsen eller någon av våra tjänster för aktiviteter som påverkar andra människors eller systemets förmåga att använda sajten eller någon av våra tjänster eller på internet i allmänhet, inklusive uppladdning av filer som innehåller virus, skadade filer, eller någon annan liknande programvara eller program som kan skada driften av din eller andras datorer;

12. Återförsälja eller omfördela någon del av webbplatsen eller någon av våra tjänster utan vårt skriftliga samtycke

13. När du använder sajten eller någon av våra tjänster, ombeds någon person eller enhet eller användare eller någon som angett ett falskt namn eller ett namn som du inte har behörighet att använda.

14. Använda webbplatsen eller någon av våra tjänster för olagliga ändamål eller skicka, använda eller återanvända material som är förolämpande, annars skadligt för tredje part eller som består av eller innehåller programvaruvirus, politiska kampanjer, kommersiella upphandlingar, kedjebrev, massutskick eller annan "skräppost", för att orsaka irritation, olaglig aktivitet eller onödig ångest.

Denna lista erbjuder exempel på missanvändning av webbplatsen och våra tjänster och är inte avsedd att vara en exklusiv lista över olagligt beteende. Om du bryter mot någon av dessa regler eller om vi avgör efter egen utredning att ditt beteende har lett till missanvändning av webbplatsen eller någon av våra tjänster, kan vi begränsa, avbryta eller avsluta din tillgång till webbplatsen och våra andra tjänster utan att först meddela till dig. Alla användare accepterar härmed att följa de lokala reglerna om online-uppförande och acceptabelt innehåll. Användare är också överens om att följa gällande regler för export av data globalt

Fotografier, kundberättelser, fallstudier och annat

Användare som godkänts av Catalyst Global eller dess licenstagare kan bidra med fotografier, testimonials, fallstudier såväl som annat innehåll till Catalysts webbplatser och alla webbplats användare kan skicka meddelanden, lämna in förslag; bidra med idéer, kommentarer, frågor eller annan information, så länge innehållet inte är olagligt, obscent, missbrukande, hotande, ärekränkande, invasion av integritet, intrång i immateriell äganderätt. Rättigheter, eller på annat sätt skadliga för tredje part, eller motsägelsefullt och består inte av eller innehåller programvaruvirus, politiska kampanjer, kommersiella upphandlingar, kedjebrev, massutskick eller någon annan form av "spam". Du får inte använda en falsk e-postadress, personifiera någon person eller enhet eller på annat sätt vilseleda om ursprunget till något innehåll eller din identitet. Vi förbehåller oss rätten (men inte skyldigheten) att ta bort eller ändra innehållet när som helst efter eget omdöme och utan föregående information.
Om du skickar in innehåll eller skickar material till webbplatsen, och om du inte anger något annat, ger du oss exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och fullständigt under-licens (på alla nivåer) rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa avledande verk från, distribuera och visa sådant innehåll och / eller material över hela världen i alla medier som är kända eller inte kända, och som kan bli kända. Du ger oss och våra underlicenstagare rätt att använda det namn du skickar i samband med sådant innehåll, om vi väljer att göra det. Du godkänner att du avstår från rätten att identifieras som författare till sådant innehåll och din rätt att invända mot nedsättande behandling av sådant innehåll. Du avstår också från eller samtycker till att vi bedriver uppträdande som bryter mot eventuella moraliska rättigheter du har i ditt innehåll och garanterar för oss att en licens och samtycke på samma villkor har erhållits från tredje part som äger upphovsrätt till eller var skapare av alla eller en del av sådant innehåll. Du godkänner att utföra alla ytterligare handlingar som är nödvändiga för att fullgöra någon av ovanstående rättigheter som du tilldelat oss, inklusive utförande av handlingar och handlingar, på vår begäran.Du representerar och garanterar att

(a) Du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till innehållet eller material som du lägger till på webbplatsen;

(b) Vid tidpunkten att sådant innehåll eller material lämnas in: (i) är innehållet och materialet korrekt;

(Ii) användning av innehåll och material som du tillhandahåller inte bryter mot några tillämpliga Catalyst Globala policys eller riktlinjer eller dessa villkor

(iii) användning av innehållet och material som du tillhandahåller inte kommer att orsaka skada på någon person eller enhet (inklusive det innehållet eller materialet). Denna webbplats kan innehålla fotografier, vittnesmål, fallstudier och annat användarinnehåll. Vi övervakar inte aktivt användningen av någon av dessa 'användarinnehåll' tillgängliga på webbplatsen. På samma sätt kan vi inte utöva redaktionell kontroll över innehållet på tredje parts webbplatser, e-post överföring, sms, nyhetsgrupp, anslagstavla, chattrum eller annat material som skapats eller åtkomliga över eller genom webbplatsen. Som ett resultat kan du bli utsatt för innehåll på webbplatsen eller på webbplatser tillgängliga över eller genom denna webbplats som du finner stötande eller stötande. Vi förbehåller oss rätten att övervaka allt användarinnehåll tillgängligt på webbplatsen och att ta bort innehåll som vi anser utgör ett missbruk av 'användarinnehåll' och kan begränsa, stänga av eller avsluta din användning av 'användarinnehåll' eller webbplatsen enligt egen åsikt.

Yttrandet (en) uttrycks av användare eller andra med 'användarinnehåll' att inte representerar yttrande (s) i Catalyst Global eller dess licenstagare. Alla uttalanden, rådgivning och åsikter från sådana personer är de delade endast som deltagare. Vi varken stödjer eller ska hållas ansvariga på något sätt eller inte alls ansvariga för sådana uttalanden, råd eller yttranden.

Ingen garanti

Vi (och våra moderbolag, partnerbolag, dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter och anställda) garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till webbplatsen eller någon av våra tjänster och driften av webbplatsen kan påverkas av många faktorer utanför vår kontroll. Vår webbplats och våra tjänster tillhandahålls "som de presenteras" och i den utsträckning som det är tillåtet, och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag utesluter vi alla underförstådda garantier och villkor, oavsett om det är lagstadgade eller på annat sätt, inklusive men utan begränsning några villkor för skicklighet och vård eller aktualitet av prestanda.
Alla underförstådda villkoroch garantier (oavsett lagstadgade eller annat) är uteslutna från din användning av webbplatsen och leverans av våra tjänster.