Konstruktion och innovation

Tillämpa effektiv kommunikation, rollfördelning och tidshantering till en underhållande och kreativ uppgift.

Genom taktil och upplevelsebaserad inlärning skapar teamen nervbanor för positiva beteenden och inlärningen blir en minnesvärd, gemensam erfarenhet som kan användas för reflektion och diskussion i framtiden. Inte bara det, de är positiva för skapandet av relationer med deltagare och mycket underhållande!

Teamen konstruerar ett objekt i verklig storlek, objekten kan inkludera en F1 Racing bil, båt, fyrhjulsdriven Jeep, motorcykel eller miniatyr städer, broar, golfbanor och liknande. Det börjar med en uppsättning av planer, tidsbegränsning och resurser. Teamen beslutar om roller och ansvar. Teamen delas in i mindre aktionsgrupper för att slutföra specifika uppgifter såsom beredning eller sammansättning av delar. Team återsluts för att fullfölja monteringen, detta följs sedan en kreativ period där objekten dekoreras.

För att framgångsrikt slutföra processen måste teamen använda effektiva projektplanerings-egenskaper såsom effektiv kommunikation, rollfördelning, tid och resurshantering. Under hela processen måste de använda precision och kvalitetskontroll för att säkerställa att ett bra resultat uppnås. När det handlar om konstruktionssamarbete är detta ännu viktigare då det slutliga resultatet är helt beroende på precisionen av alla lagens samlade deltagande i konstruktionen.

Här är ett urval av Catalysts populäraste konstruktion- och innovations teambyggande program. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles