Fysiska + Aktiva program

Skapa lyckokänslor, minska ångest, öka den sociala samhörigheten, öka inlärning.

Även lätt fysisk aktivitet frigör endorfiner som skapar känslor av lycka och eufori. Dessa minskar stress och minskar ångestkänslor. Att vara ute i solen gör det möjligt för människor att uppta D-vitamin som är en viktig ingrediens för ökning av personlig hälsa, självförtroende och lyckokänslor.

Fysisk aktivitet ökar också produktionen av de kemikalier i hjärnan som stödjer och förhindrar degeneration av den del i hjärnan som är viktig för inlärning och minne, hippocampus. Hippocampus är avgörande för psykisk hälsa. Att vara aktiv i grupp har extra hälsofördelar jämfört med att vara aktiv på egen hand. Aktivt teambygge har psykosociala fördelar som förbättrar social samhörighet, anknytning till jämlikar och socialt stöd.

Här är ett urval av Catlysts populäraste, aktiva teambyggande program. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles