Stimulerande aktiviteter

Stimulanser formar ett interaktivt narrativ som maximerar resultatet uppnått av deltagarna. Välj rätt aktivitet för dig.

Under konferenser är åhörarnas intresse avgörande för framgång. Forskning visar att uppmärksamhetsspan hos en typisk, vuxen person är endast 10 minuter långt. Det är därför avgörande för konferenstalare att anpassa leveranssätt och innehåll regelbundet under längden av presentationen för att behålla publikens uppmärksamhet och engagemang.

Stimulerande aktiviteter eller ”stimulanser” mellan presentationer betraktas nu som ett obligatoriskt engagemangsverktyg som är avgörande för investeringsavkastning. Konferens-stimuleringar bör ingå i en medveten strategi som skapar en interaktiv berättelse åt deltagarna för att främja ett önskat konferenstema eller mötesresultat. En välplacerad stimulans fokuserar intresse, konsoliderar inlärning och ökar kunskapskvarhållning. Det finns en rad olika stimulanser presenterade i olika former. Från musik och rytm till roliga nätverksaktiviteter och aktiva hälsoprogram. Att välja rätt aktivitet under rätt tid är avgörande för framgång. Teknologibaserade stimulanser som Go Engage och Shake It! erbjuder den extra fördelen av omedelbar kvantitativ, analytisk feedback så arrangörerna kan utvärdera konferensens framgångar omedelbart och fastställa områden där det kan behövas förbättringar.

Ta en titt på Catalysts stimulanssortiment, specialdesignade för att fokusera deltagarnas uppmärksamhet och öka engagemang. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles