Nätverkande

Lätta stämningen och skapa en avslappnad, rolig inlärningsmiljö: stimulera interaktion och diskussion.

Nätverksövningar är informella utmaningar som används för att uppmuntra interaktion. De används för att utveckla konversationer bland deltagarna under konferenser, utbildningar och teambyggningsdagar. Eftersom deltagarna oftast inte känner varandra I situationer som en medarbetarinduktion är det bra att använda en rolig avslappnande aktivitet som hjälper deltagarna att skratta och lära känna varandra. Dessa aktiviteter kan också användas för att uppmuntra diskussion om ett specifika ämnen.

Här är ett urval av Catalysts populäraste stämnings-lättare och nätverksaktiviteter. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.


Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles