Framstående klientberättelser

Situation Room with BNZ
BNZ utvärderar prestanda med Situation Room

Bank of New Zealand inför ”The Situation Room” den erfarenhetsbaserade lärande och företagsbaserade simulationen, i sitt nya bedömningscenter som en del av den interna rekryteringsprocessen.

Läs mera

Alla klientberättelser