För skojs skull

Skapa möjlighterer för individer att roligt tillsammans för att skapa en mer tilfredsställande arbetsmiljö och effektivare arbetsteam.

Vi älskar alla att ha roligt. Vänskapsband bildas genom att tillbringa tid med varandra, skämta och umgås. Team som har roligt när de arbetar tillsammans, presterar högre. Forskning visar att när människor skapar vänskapsband med sina medarbetare, rapporterar de att de finner sina jobb mer tillfredsställande, roliga och mer givande. Flexibla arbetsarrangemang innebär att team inte ses så ofta som de hade gjort tidigare. Den digitala tekniken gör det lättare att kommunicera men riktiga, face to face interaktioner och gemensamma erfarenheter är välkända för att vara mest effektiva när det kommer till att skapa personliga anknytningar. Ömsesidigt förtroende och vänskap mellan människor i ett team främjar grupplojalitet vilket resulterar i gemensamt engagemang och disciplin i teamprojekt.

Genom att utföra uppgifter som inte ingår i normen medan de har roligt, leder till avslappning och resulterar i att de presterar på sitt naturliga arbetssätt. Detta har ett tvåfaldigt resultat. Människor lär sig att lära känna sig själva bättre, de börjar att se andra i laget från andra synvinklar och de utvecklar en uppskattning för deras unika talanger. Denna ömsesidiga respekt, känsla av identitet och beundran, erbjuder varaktigt kamratskap och motivation i att arbeta hårt för delade mål. Teambyggande aktiviteter som tillåter människor att bilda realtioner i en avslappnad informell atmosfär, används ofta av gruppledare för att uppmuntra laganda, kul och skapa en gemensam känsla av mening. Precis som ett sportlag som spelar, förlorar och vinner tillsammans kan teambyggande aktiviteter motivera team att fungera bra tillsammans, fira både upp- och nedgång tillsammans. Ta en titt på dessa teambyggande aktiviteter som är roliga, kreativa och erbjuder minnesvärda, gemensamma erfarenheter som stödjer skapandet av vänskaper.Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles