Accentuate the positive

Betona det som är positivt

Publicerad den 18 maj 2017 av Dace Stīpniece

Fråga: Varför det är viktigt att ta hänsyn till hur känslor påverkar medarbetare på arbetsplatsen?

Känslor spelar en viktig roll i vårt dagliga liv. Vi utrycker dem både med ord och kroppsspråk. Ibland behöver man inga ord för att göra någon ledsen. Känslor påverkar oss överallt. Vi tillbringar mestadels av vår dag på vår arbetsplats så det är viktigt att uppmärksamma hur vi interagerar med kolleger och kunder. De känslor vi känner när vi är på vår arbetsplats är beroende på inre faktorer såsom ledarskap, kollegor, lön och belöningar men även yttre faktorer är viktiga. De yttre faktorerna omfattar vårt privatliv inklusive våra relationer till vänner och familj. Vi har olika personligheter så vi reagerar och uttrycker saker på olika sätt antingen positivt eller negativt.

Fråga: Hur påverkar positiva och negativa känslor oss på arbetsplatsen?

Positiva känslor ökar hur produktiva vi är. Om de anställda känner tillfredställelse antingen genom arbetet eller i sitt privatliv kommer det att resultera i effektivitet, uppfinningsrikedom och vilja att utföra arbetet på bästa sätt. Varje människa strävar efter att känna sig uppskattad, vill känna att de gör ett bra arbete och vill ha en bra arbetsmiljö. Det innebär att ledarna spelar en oerhört viktig roll när det gäller att motivera sina anställda, erkänna deras prestationer och belöna dem. Allt detta skapar positivitet. Negativa känslor har motsatt effekt. Problemen kan starta genomför hög arbetsbörda, om de anställda känner att de saknar stöd eller har en oklar bild över vad de ska göra, vilket skapar stress reducerar motivation. Detta kan starta konflikter i ett arbetslag och skada relationerna mellan kollegor. Det minskar också kreativiteten och förmågan att bidra.

Accentuate the positive

Fråga: Hur vi kan skapa en positiv miljö på arbetsplatsen och under evenemangen?

Vi måste komma ihåg att tillhandahålla socialt stöd till varje anställd. Till exempel, om någon kommer till dig och ställer en ignorant eller till synes självklar fråga, få dem då inte att känna sig okunniga. Använd tillfället att svara grundligt och bygg upp tillit mellan er. Din kollega kommer att känna sig glad över att han inte är ensam om sitt arbete utan har hjälpsamma kollegor i sin omgivning. Du har skapat en positiv arbetsmiljö. Tillhandahåll klart definierade mål och arbetsplaner. Om vi har en klar bild av vad som förväntas av oss och våra mål har vi lättare att planera vår arbetstid och hitta de bästa lösningarna. Om det är möjligt, be varje anställd att utföra fysiska aktiviteter. Träning är ett utmärkt sätt att minska stress och kan hjälpa till att vända dålig sinnesstämning till positiva känslor. Om ni kan göra aktiviteterna tillsammans, så mycket bättre. Det kan vara en liten teambildande aktivitet. Kom ihåg att alltid säga tack till varandra. Det kan få dina medarbetare att känna sig glada och att deras arbete är uppskattat. Försök, att så mycket som möjligt göra humor till en viktig del av en arbetsdag.

accentuate the postive

Fråga: Är företag medvetna om hur mycket välbefinnandet hos deras anställda och representanter betyder?

A. Då vi är verksamma i ett internationellt teambuilding- företag vill jag påstå att nu för tiden funderar de flesta företag på hur de kan skapa en trevligare, bättre och positivare arbetsmiljö. Företagsledare och ledare för personalresurser försöker hitta de bästa metoderna att motivera och öka produktiviteten, kreativiteten och arbetseffektiviteten. Detta betyder att de alltid letar efter olika alternativ och tillvägagångssätt för att öka de anställdas välmående.

Dace Stīpniece

Underhållare på UPAS Litauen

Entertrainer | Event manager | Evenemangs-diskussionsledare| | Landchef för Catalyst Baltic | Tränings Facilitator på FreshBiz

Alla artiklar

Rekomenderad Läsning