Speldag i Brasilien med Bot Creations

Publicerad den 23 sep. 2018 av Alain Segers

Bot Creations visades upp på den tredje speldagen under evenemanget i Brasilien. Game Day är en gratis spel-provsmakning som anordnas av Conquistar-Catalyst Brazil, en medlem i Integração gruppen. Tre nya spel presenterades på Game Day i maj, varav ett var det helt nya "bot Creation".

Bot Creations at Game Day

Bot Creation är ett teambuilding-spel där teamen utformar och monterar en robot. För att lyckas måste roboten ha specifika egenskaper och kunna slutföra vissa mål i en final där din robot möter de andra lagens robotar. Baserat på Design Thinking, robot Creation lär teamen att designa med ett mål. Vilka bitar behöver vi använda för att bot ska kunna slutföra uppgiften? Och med begränsade resurser utmanas teamen att tillämpa sparsam innovation under uppgiften. Eftersom roboten måste testas och modifieras för att utveckla en effektivt fungerande robot slipas samarbete och processförbättring.

Game Day Brazil

Bot Creation är ett teambuilding-spel där teamen utformar och monterar en robot. För att lyckas måste roboten ha specifika egenskaper och kunna slutföra vissa mål i en final där din robot möter de andra lagens robotar.


Bot Creators kan skräddarsys för att passa det önskaded inlärningsresultat. Från samverkande utmaningar som alla robotar måste arbeta tillsammans för att slutföra till konkurrenskraftiga utmaningar. Till exempel en Sumo, Knock-out ur ringen. Precis som flexibiliteten i dagens Sumosport vinner motståndare mot deras mindre smidiga större föregångare, vinnaren kan också vare en liten, men också, smidigare bot.

Bot Creations at Game Day

Under speldagen var den sista utmaningen för bot skaparna ett lopp runt en hinderbana. Återigen var det inte bara hastighet genom en stor motor som krävdes utan hellre smidighet och lätthet för att navigera hindren vilket visade sig vara en viktig designfunktion

Deltagare under speldagen hyllades bot skapelserna som en "nu" produkt. Det är en engagerande och njutbar teambuilding-aktivitet som utmanar effektiv kommunikation, teamdynamik och innovativt tänkande, vilka alla är mycket relevanta för moderna team.

Alla Klientberättelser