Teams from AXA Asia are fully engaged with Go Team

Publicerad den {datum}

Arnaud Mounier, regionchef investeringstjänsteman AXA Asien i samtal med David Simpson Team Building Asien

Vilken var din upplevelse med Go Team idag?

Vi har genomfört många skattjakter av den här typen utan att använda webbplatser men att använda läsplattor som redskap gör det möjligt för människor att genomföra en ny typ av skattjakt- ta bilder och få direkt feedback från laget så det var verkligen härligt.

Vilka personlighetsdrag och vilket beteende kunde du se hos lagdeltagarna? Vilka observationer gjorde du?

Under en traditionell skattjakt har du en person som har hand om skattkartan, de andra är inte särskilt involverade. Med den här typen av app och den här typen av apparat vill alla människor delta och det engagerade verkligen alla deltagare i laget. Vad anser du sammanfattar det som är bra med Go Team- programmet?

Det är att använda dagens teknologi för att illustrera hur vi kan använda det för både nytta och nöje. För oss var det verkligen viktigt att göra den kopplingen i arbetsmiljön. Så det var en fantastisk framgång.

Alla Klientberättelser