Välmående för friskare, lyckligare, mer harmoniska och produktiva arbetslag

Publicerad den 3 juni 2019 av Guy Baker

Fysisk, mental, ekonomisk, andlig och känslomässig hälsa är viktigt för medarbetarnas engagemang, upprätthållande och prestationsförmåga. De kan också leda till sammanhållning inom arbetslaget och övergripande produktivitet. Det finns ett direkt samband mellan de anställdas välmående och minskad frånvaro.

Nu för tiden fokuserar företagshälsostrategier inte enbart på hälsa och säkerhet, de omfattar också program som riktar in sig på sociala anknytningar och känslomässig hälsa. Ett växande antal företag utökar nu sina strategier för de anställdas välbefinnande ännu längre och inkluderar flexibla arbetstider, distansarbete och till och med barnomsorg.

Välmående på arbetsplatsen inleds genom att utveckla en hälsokultur med konsekvent och frekvent kommunikation som utbildar de anställda med tillit och ärlighet. Ledarna måste vara hängivna uppgiften och agera som förebilder. Den fysiska miljön och det sociala nätverket ska utformas så att det främjar hälsa. Teambildningsprogram är en beprövad del av en effektiv strategi för ett företags välbefinnande.


Orchestrate! - Music for wellbeing

Musik för välmående

I lagbyggande musikaliska aktiviteter spelar eller sjunger deltagarna tillsammans. Musikprogrammen varierar och innehåller allt från orkesterstycken och världsmusik till Haka, Beatbox och daft punk. Det är bevisat att dessa aktiviteter förbättrar neuroplasticiteten och lärandet, lyfter humöret och enar gruppen. Med lite hjälp, smart teknik och genom att samarbeta som grupp kan musik framföras på en nivå långt över de inblandades förväntningar.

Toy Factory - Giving for Wellbeing

Välbefinnande genom att ge

Ett vanligt ordspråk säger: Att ge är lika kraftfullt för den som ger som för den som tar emot, detta är också vetenskapligt bevisat. När vi hjälper andra frigör våra hjärnor oxytocin, serotonin och dopamin. Dessa humörstimulerande hormoner motverkar effekterna av stresshormonet kortisol och leder till en positiv effekt på den mentala hälsan och välmåendet hos den person som ger. Samarbetsaktiviteter inom teambildning som är designade att utveckla mjuka färdigheter som bidrar till att hjälpa och arbeta med andra har också den extra fördelen att de stärker humöret och minskar stress.

De största känslorna av lycka uppnås om man ger som grupp hellre än ensam. Social koppling och delade gemensamma erfarenheter bidrar till att omvandla generöst beteende till en positiv känsla hos givaren. Dessutom blir påverkan om man ger som grupp större än om man är ensam vilket leder till en större känsla av prestation.

CSR- teambildningsaktiviteter är designade inte bara för att utveckla specifika, mjuka färdigheter utan även att ge för en värdig sak. Exemplen innefattar bygga cyklar, skapa leksaker eller samla in pengar genom att delta i roliga och engagerande lagaktiviteter. Att engagera anställda till att välja ett lokalt välgörenhetsändamål eller att välja en värdig sak genom en givande organisation som B1G1 uppmuntrar engagemang för projektet och därmed även aktiviteten. Många som har deltagit i sådana program fortsätter genom att gå med i donationsgrupper eller får som vana att donera vilket får långtgående positiva konsekvenser för välmående.

Go Team - Giving for Wellbeing

Mindfulness för välmående

Mindfulness är ett mentalt tillstånd som uppnås genom att fokusera medvetandet på nuet samtidigt som man bekräftar och accepterar känslor, tankar och kroppsliga förnimmelser. Mindfulness har bevisats hjälpa till med att lindra stress, sänka blodtrycket, minska kronisk smärta och förbättra sömnen. Människor som regelbundet praktiserar mindfulness- meditation berättar att de känner sig lugnare, mindre stressade och har större förmåga att hantera utmanande situationer.

De flesta tycker det är svårt att fokusera utan att bli distraherade. Men precis som vid bodybuilding kan sinnet stärkas för att nå bättre uppmärksamhetomfattning genom återkommande mentala övningar. Regelbundna Mindfulness- övningar har visat sig göra Hippocampus, det område i hjärnan som ansvarar för minne och lärande, tätare. Även koncentration och uppmärksamhet förbättras genom meditation. Att ha det självförtroende som krävs för att ta sig an mer utmanande uppgifter och uppnå mål leder till större självkänsla och välmående.

Guidade Minfulnessmeditationaktiviteter som inledning vid en konferens eller Work shop låter sinnet slappna av och ökar koncentration och läranderesultat. Genom att göra en minfulnessmeditationsapp tillgänglig för de anställda och ge dem friheten att använda den uppmuntrar till regelbundna övningar och fördelarna med dem.

Meditainment Live! - Mindfulness for Wellbeing

Om forskningen har rätt kommer företag som fokuserar på sina anställdas välmående och utvecklar en kultur av välmående på arbetsplatsen och implementerar smidiga strategier som de anställda har angivit att de kan ha nytta av, att skörda frukterna genom friskare, lyckligare, mer harmoniska och produktiva arbetslag.


Guy Baker

Grundande Direktör Catalyst Global

Guy föreställde skapandet & utvecklingen av teambuilding-begrepp och sedan satte han i gång med att övertyga världen om dess fördelar.

Alla artiklar

Rekomenderad Läsning