Guy Baker

Guy Baker

Grundande Direktör Catalyst Global

LinkedIN

Guy föreställde skapandet & utvecklingen av teambuilding-begrepp och sedan satte han i gång med att övertyga världen om dess fördelar.

Som grundare av Catalyst Global Teambuilding Network och med en bakgrund inom pedagogisk psykologi, såg jag ett behov för personalengagemangs-program långt innan 'teambuilding' var ett populärt ord. Och 30 år senare, är jag fortfarande passionerad och entusiastisk över fördelarna med teambuilding.

År 2007 anstiftade och underlättade jag försäljningen av Catalyst Storbritannien, den då dominerande kraften av teambuilding i Storbritannien, medan jag behöll IP för Catalyst globala team byggprodukter som jag använde för att skapa ett globalt nätverk av teambuilding-företag.

Catalyst Global är nu det största teambuilding-nätverket i världen med 30 licenstagare över 45 länder. Detta fortsätter att växa i antal och försäljning, månad till månad. Vår tillväxt är ett bevis på hur sofistikerade våra väl utforskade och designade produkter är, samt styrkan i öppen kommunikation mellan företagen i Catalyst Global Network.


Articles by this Author