peak performance planning

Flexibel planering för Peak Performance

Publicerad den 6 feb. 2017 av Guy Baker

För att uppnå mål, behöver team en strategi för att uppnå dessaa mål så som en plan för att genomföra sin strategi - oavsett hur formell. Men även den mest välplanerade planen kan hindra ett lags framgång om det inte tillåter flexibilitet framför en föränderlig miljö, oväntade situationer, och gruppmedlemmarnas olika behov.

Peak Performance, Catalyst Globals innovativa upplevelsebaserade inlärningsspel använder en simulerad Mount Everest expedition för att lära teamen hur man skapar planer som kan anpassas för att fungera effektivt i skiftande situationer.

Planera för det oväntade

Medan företagsmiljöer och bergsvandringar kan tyckas vara från skilda världar måste många av de sätt teamen arbetar på tillsammans för att bli framgångsrik i båda sammanhangen vara desamma.

I bergsbestigning är många delar av planen stabil medan vissa delar måste vara flexibla. Väderförhållandena kan snabbt förändras. Kunder som verkar ha lång erfarenhet och bra kondition kan misslyckas på hög höjd. Genom att repetera kontinuerligt ”tänk om” scenarier långt innan de kommer till fram kan teamen klara av det oväntade.

“We went to that mountain with a great plan, an elegant plan,”

David Finlay Breashears, an American mountaineer, Leadership: Leadership Lessons from Survivors, 2006.

“A good plan makes you nimble, not stuck. Ours gave us options … wiggle room.”

Det är också absolut nödvändigt att vara flexibel för att kalibrera projekt längs vägen och justera de regler och krav som uppkommer i näringslivet. Om lagen blir alltför förankrade i en plan gör de sig sårbara för att inte reagera på ett effektivt sätt inför förändringarna i omvärlden. Att förutse en rad av olika scenarier tillåter grupper att anpassa sig till möjliga förändringar av omständigheter på ett inövat och lugnt sätt, när de se vad som står i vägen eller vad som behöver anordnas för att förenkla problemlösningsprocess och göra framsteg synliga.

En balanserad syn på planering

I affärer likt bergsklättring är det nödvändigt att identifiera de åtgärder som krävs för att göra framsteg. Beskriva de mätbara tidsbaserade åtgärderna och milstolparna är nyckeln till framgång för varje projekt men att fastna i detaljerna kan stå i vägen för nödvändig åtgärder inför oförutsedda problem och sätta press på lagmoral, och slutligen sätta framstegen mot det gemensamma målet under fråga.

Vid förberedelse för att bestiga Everest tar planering och utbildning månader, ibland år: rätt personer med rätt kunskap och kompetens måste väljas, klättrare måste förberedas fysiskt, finansiell planering måste fastställas, utrustning måste hittas och transporteras, och de slutgiltiga expeditionsplanerna och resvägarna måste fastställas baserade på omfattande forskning. Sedan när de är på berget kan ändrade väderförhållanden, skador, förlorad eller trasig utrustning, bland andra utmaningar, förändra en veckas planerade resväg. Laget måste komma samman för att ta itu med dessa utmaningar, kommunicera effektivt, förbli lugna och positiva och problem-lösa för att ändra den ursprungliga planen till att bättre möta de förändrade omständigheterna.

“We had to climb on the mountain’s schedule, not ours,” Breashears

I en företagsmiljö sätter förändrade förhållanden sällan människoliv vid risk men de är inte mindre hotande för den slutliga framgången av ett teams övergripande mål.

På ett roligt och engagerande sätt sätter Peak Performance deltagarna i en situation som kräver skicklig planering och kommunikation av grupper samtidigt som flexibilitet krävs av planen genom förståelse och med konsideration av den myriad av situationsförändringar som kan orsaka eventuella hinder för planen. Det lämnar deltagarna med mindfullness av vikten för flexibel planering för framgång.

Guy Baker

Grundande Direktör Catalyst Global

Guy föreställde skapandet & utvecklingen av teambuilding-begrepp och sedan satte han i gång med att övertyga världen om dess fördelar.

Alla artiklar

Rekomenderad Läsning