Bryt ner barriärer med Chain Reaction

Publicerad den 2 jan. 2019 av Alexandra Pett

Genomgången

Vi kontaktades för att utforma och leverera en teamutbildnings- övning till en grupp på 30 engagerade,intelligenta människor. Även om de var från samma organisation arbetade de på två olika platser på motsatta sidor av jordklotet. Det geografiska avståndet innebar att gruppen mötte kommunikativa, kulturella och språkmässiga hinder. De möttes på en plats där de genomgick en veckas rigorös träning följd av en teambuilding- övning. Med tanke på gruppens sammansättning och det önskade resultatet genomfördes en Chain Reaction Table Top övning som teambuilding- aktivitet.

chain reaction table top

Vad hände under dagen?

När deltagarna kom in i rummet verkade de skeptiska, trötta

och oengagerade. Ett rum av solo- spelare. De verkade vara osäkra på varför de

skulle delta. Denna typ av reaktion är alltför vanlig i vår bransch. Vi vet vad

som väntar. Vi vet vad som kan vända det. Vi började arbeta. Varje lag

presenterades med en spelplan, en uppsättning idékort och en låda med diverse

material. Deras utmaning var att arbeta tillsammans för att bevisa att en

fjäril som slår med sina vingar på ena sidan av ett rum kan utlösa en

virvelvind på motsatt sida…

Gruppen delades in i lag

som sattes igång genom att diskutera ritningarna på korten och dela sina idéer. De satte sedan igång att

arbeta genom att tillämpa skicklighet, kreativitet och precision för att

designa, bygga och testa ett antal enkla maskiner. Efter det kopplade deltagarna

i respektive lag samman sina maskiner för att kontrollera att det fanns ett

flöde mellan dem. De kopplade sedan samman sina byggen med de andra lagens och

testade igen.

effektiv kommunikation var den viktigaste ingrediensen för att säkerställa att allt gick enligt planerna. Lagen insåg att om de samarbetade med idéer och kunnande kunde de skapa ett bättre slutresultat.

Och resultatet?

Allt eftersom tiden gick och övningen fortsatte såg vi barriärer brytas, leenden och energi började visa sig. Gruppen blev verkligen engagerad och deltagarna kommunicerade med varandra. Inom två timmar såg man att de inför finalen arbetade som ett team. De hade samarbetat väl och skapat en invecklad Chain Reaktion- maskin som fungerade vid första försöket. Gruppen var stolt över sitt skapande och i återkopplingen intygas det positiva resultat som övningen haft på gruppen i det dagliga arbetet. Ytterligare ett vittnesbörd om kraften i upplevelsebaserat lärande i avslappnad, rolig miljö.

Alla Klientberättelser