Chain Reaction TableTop

Skapa en kaskadserie av bordsåtgärder

1 - 4 timmar
Inomhus
Samverkande
12 - Obegränsade

Om

I Chain Reaction Table Top får teamen en spelplan och en uppsättning av detaljerade idékort som de diskuterar med sin grupp. De delar dessa idéer med andra team för att utveckla en strategi för hela apparaten. Varje lag designar, bygger och testar ett antal enkla maskiner. De sätter samman dem och testar dem igen. Efter detta sammansätter de sin serie av enkla maskiner till nästa teams enkla maskiner och arbetar tillsammans för att säkerställa att de flödar från den ena maskinen till den andra. När apparaten är komplett och testad, som avslut triggas apparaten och en kaskad genom var och en av de enkla maskinerierna följer. Ungefär som en Rube Goldberg maskin, konstruerad för att utföra en enkel uppgift på ett indirekt och över-komplicerat sätt. Den slutliga handlingen utlöser en enkel men fantastisk final.

Inlärningsresultat

Samarbete mellan team för att dela kunskaper och resurser är absolut nödvändigt för att lyckas och att utvidga gränserna för kreativitet. Teamen arbetar för att utveckla en gemensam vision, de utvecklar en gemensam strategi som de fullföljer genom att tillämpa utmärkta projekt- och resursledningskompetenser. De framgångsrika teamen förstår uppgiften, korten, bedömer vilka som är tillgängliga resurser, producerar en grov plan och sedan bedömer de genom konstruktion, och anpassa och ändrar sin ursprungliga plan därefter. Under testperioden lära sig teamen att vara stadiga när de utsätts för motstånd samtidigt som de har fokus på att arbetet mot excellens. Chain Reaction utvecklar en verklig känsla av ett gemensamt syfte och är en minnesvärd erfarenhet då deltagarnas ansträngningar belönas med framgång!

Related Testimonial

Vad teamet gillade bäst med Chain Reaction var utmaningen att ansluta tabeller, något som ofta är ett problem i det dagliga arbetet: att ansluta med en kollega från en annan avdelning.

Juergen Heise
Lehvoss Group

together apartDistans - Hybrid - Multilokalisering

Den här aktiviteten har utformats för personliga, distans, hybrid och multilokaliserade team. Om ditt team arbetar hemifrån, på olika regionala kontor eller i olika länder, fråga oss om distans- eller hybridversionen av denna aktivitet. Hör av dig för information om hur vi kan anpassa den här upplevelsen specifikt för ditt team

Contact Us