Focus on Organisational Values - Home Retail Group

Home Retail Group fokuserar på organisatoriska värderingar

Publicerad den {datum}

Home Retail Group tillbringade nyligen en och en halv dag tillsammans för att delta i en serie teambuilding- aktiviteter för att förbättra lagarbete, kommunikations- och samarbetsförmåga och för att utforska företagets värderingar.

Boom Time

De log och skrattade medan de skapade adrenalinhöjande musik i Catalyst Globals unika konferensstimulerare Boom Time. Den här smittsamma ”isbrytaren” förvandlade konferensrummet på Home Retail till en färgsprakande snabb orkester som engagerade, entusiasmerade och laddade alla.

Creative Juices

Gruppen från Home Retail Group deltog i Catalyst Global´s interaktiva affärspel Creative Juices. Med hjälp av organisk juice, låtsades lagen representera en del av globalt juiceföretag som stod inför logistiska svårigheter, planera internationella leveranser och planera i förväg under stark tidspress. Genom att arbeta tillsammans i Creative Juices för att lösa en serie komplexa distributionsfrågor undersökte gruppen bland annat företagets värderingar, projektledning, strategisk planering och kommunikation och tvärfunktionellt arbete.

Flat Out Pyramid Puzzle

Därefter engagerades gruppen i strategisk planering, nätverks- och problemlösning med en gemensam vision och gemensamma mål för att skapa en gigantisk pyramid i den populära Team Building- aktiviteten Flat Out Pyramid Puzzle.

“As an organisation we are at the stage of seeking the next step and moving the business forward and as an important part of that is to embed a different mindset and therefore a change in culture, and the way we decided to do that was around a set of values that we are looking to implement in the organisation. So those are our objectives. They have absolutely been met by the events we have had over the last couple of days. There has been a lot of energy, a lot of activities that have been constructed around our values and it’s been an incredibly successful event.”
Anthony Sutcliffe, Managing Director, Home Retail Group in Asia.

Alla Klientberättelser