Creative Juices

Ett snabb-tempo spel i juicens värld.

1 - 2 timmar
Inomhus
Samverkande
24 - Obegränsade

Om

I Creative Juices, representerar teamen avdelningar i ett globalt smoothieföretag som står inför logistiska problem, behöver fastställa internationella leveranser och planera framåt under stark tidspress. Varje team får ett recept på en smoothie. De måste inskaffa de ingredienser som krävs från de andra teamen. Genom samarbete med de andra teamen ingår de i handelsavtal som omfördelar resurserna och tillåter varje team att skapa sin smoothie. När teamen har blandats och smakade varandras smoothies utvecklar de en marknadsföringskampanj och strategi för att sälja sin produkt. Teamen presenterar sina marknadsföringskampanjer framför gruppen. Teamen måste lösa komplexa distributionsfrågor och visa hur de tillsammans kan minska sin klimatpåverkan.

Inlärningsresultat

Creative Juices är en rolig, snabb och ursinnig affärssimulering. Teamen måste tillämpa effekt-affärsledningskompetens och strategiskt tänkande efter en verklig global leveranskedje-situation. Den avslappnade och informella atmosfären tillåter deltagarna att fritt ta risker som tillämpar nätverkande och förbättrar deras kommunikationsförmåga under loppet av spelet, för att säkerställa teammålet uppnås. Samverkan är nyckeln. Creative Juices innehåller fallgropar som finns när man arbeta i silos. Det är en fantastik metafor för tvärfunktionella samarbeten då teamen arbetar mot ett gemensamt mål, att genom projektet se till att varje division har rätt ingredienser i slutet av verksamheten samtidigt som de försäkrar att deras smoothies eller juiceblandningar är precis som de marknadsfört.

Vi söker efter det nästa steget för att flytta verksamheten framåt och en viktig del av detta är att anamma ett annat tänkesätt och därför förändring i kulturen och vi beslutade att göra detta genom att fokusera runt en uppsättning av värden som vi vill implementera i organisationen. Dessa har absolut uppfyllts. Det har varit ett otroligt lyckat evenemang.

Anthony Sutcliffe, Managing Director
Home Retail Group in Asia

Request a Quote