BNZ utvärderar prestanda med Situation Room

Publicerad den {datum}

Mål

Bank of New Zealand letade efter en företagssimulation som de kunde införliva i sitt nya bedömningscenter som en del av den interna rekryteringsprocessen. Bank of New Zealand har varit en av Nya Zeelands ledande bankinstutioner sedan starten år 1861. Bedömningscentret är utformat för att kunna utvärdera kandidater på olika sätt till exempel genom individuella intervjuer,gruppresentationer och i en arbetslagsmiljö. Programmet behövs för att ge bedömare tillfälle att observera deltagarna samt ge möjlighet till diskussion, självutvärdering och återkoppling.

Lösningen

Under dagen deltog 24 delegater i det upplevelsebaserade lärande ”The Situation Room” genom två separat genomförda sammanträden. Situation Room som utvecklats i Nya Zeeland av Catalyst Globals medarbetare Team Up Events är ett av de allra senaste företagsfokuserade evenemangen. Samlade runt en framväxande global situation utmanas lagen att bedöma och reagera på en realtidsfilm med länkuppdateringar för att kunna ge korrekt information om Vad, Var, När och Vem i ett illegalt handelsscenario.

Situation Room är utformat för att stimulera och utmana tänkande under tidspress i en högpresterande miljö runt följande viktiga lärandemål:
  • Tvärfunktionell kommunikation: Förbättra bortom enskilda roller och nivåer för att samlas mot ett gemensamt mål och nå framgång med klar , bestämd och koordinerad kommunikation.
  • Flexibelt tänkande: Uppmuntra och uppskatta hastighet och flexibilitet, inte bara för att anpassa sig till ett effektivare sätt att arbeta utan också för att förstå att hur vi gör idag kan vara fullständigt annorlunda mot hur vi gör i morgon
  • Situationsbaserat ledarskap: Att´identifiera beteenden som krävs i samband med grupp och miljö för att införa den ledarskapsstil som levererar bäst gällande mål och omständigheter kring den aktuell uppgiften.
Vid nedräkningen på timern i det sista programmet guidades deltagarna genom en lagutvärdering för att reflektera över vad de åstadkommit för att sedan bjudas in till att diskutera vilka lärdomar de gjort, med hela gruppen.

Resultat

Situation Room gav BNZ:s bedömare en insiktsfull möjlighet att observera både personliga egenskaper och lagegenskaper och självklart också prestanda genom spelifiering. De gemensamma diskussionspunkter som deltagarna poängterade visade på behovet av en samordnad strategi för att hantera de olika variablerna under evenemanget. Deltagarna upptäckte att det fanns för mycket information för en enskild individ att förstå. De konstaterade också att det fanns begränsad tid att bedöma det förändrade scenariot i situationen. För att laget skulle lyckas förena snabbhet och noggrannhet var de tvungna att fördela roller och uppgifter snabbt och effektivt. Programmet var en enorm framgång för både bedömare och deltagare.
Alla Klientberättelser