the unifying power of music

Den enade kraften av musik

Publicerad den 13 maj 2018 av Guy Baker

När vi lyssnade på våra kunder insåg vi att det fanns ett behov för unika teambuilding program som fokuserar på medarbetarnas välbefinnande, engagemang och trans-formativa tänkande. Forskning tyder på att komplexiteten av att öva och framföra musik hjälper med kognitiv utveckling då nya neurologiska vägar skapas i processen. Denna process ökar neurala kopplingar som är relaterade till beslutsfattande, minne, kreativitet och klara tankar.

Dessutom är det väldokumenterat att engagera sig i musik antingen genom att lyssna på, lära och spela upp i sällskap med andra, leder till högre subjektivt välbefinnande. Musik har en avgörande roll i emotionell reglering och utveckling av enhetskänslor som grupp.

Med denna forskning i åtanke har utvecklingsteamet på Catalyst Global skapat flera framgångsrika musikbaserade teambyggande program, det mest anmärkningsvärda programmet är Beatswork, grupp-trummningsverkstad och Orchestrate där en grupp människor lär sig att spela som en orkester på under 2 timmar. Vi var såklart medvetna om de budget- och tidskrav som kommer med Orkestrera som en premiumprodukt. så med detta i baktanke arbetade vi med musikaliska experter för att utveckla ett kost effektivare alternativ som skulle kunna levereras under en kortare tid med liknande positiva resultat. Och resultatet är Crescendo.

Crescendos fokus är att styra en grupp människor att spela som en stråkorkester på under en timme. I Crescendo, under ledning av två expertlärare introduceras ditt team för fioler och violer, och lär sig att spela en unik sammansättning vi beställt speciellt för detta teambuilding program. Även om ditt lag inte har någon erfarenhet av musikinstrument kommer de samman vid timmens slut och kommer (med hjälp av en bakgrundsspår) skapa vacker musik. Detta garanterar vi!

"We launched our first ground-breaking classical music team building activity, called ‘Orchestrate,’ back in 2006. Since then many blue chip clients have risen to the challenge. It's been an amazing success for us worldwide and is always a client favourite. As the years passed, we recognised that there are many clients who want to experience a classical music activity, but who didn’t have the time and budget to include Orchestrate in their schedule. For that reason, we developed Crescendo. Crescendo presents a budget-friendly alternative that can easily be slotted into a busy conference schedule. And it all takes place in a single room, so there’s no need to deal with breakout areas."
Mark Davenport, Head of Business Development, Catalyst Global

Crescendo finns endast tillgängligt genom Catalyst Team Building Network.

Guy Baker

Grundande Direktör Catalyst Global

Guy föreställde skapandet & utvecklingen av teambuilding-begrepp och sedan satte han i gång med att övertyga världen om dess fördelar.

Alla artiklar

Rekomenderad Läsning