Problemlösning

Att hitta lösningar på svåra eller komplicerade frågor kräver logic och kreativt tänkande såväl som förmågan att planera och utvärdera.

problem solving activities

Problemlösning är en väsentlig del av vardagen. Det betraktas som en viktig egenskap och som anställd är det en förmåga organisationer ser som väldigt positiv och önskvärd. Att besitta kompetenta problemlösningsegenskaper är något som är väsentligt för både individuell- och grupp framgång. Problemlösning innebär att först identifiera och definiera problemet. Sedan följer en process som bidrar med att definiera problemet och upptäcka vidare information om situationen. Samarbetande, dynamiska team har fördelen att bemöta problemet från flera olika vinklar och kan därmed omformulera problemet och identifiera andra aspekter som kan vara lättare att lösa.

Som individ är detta inte omöjligt att åstadkomma men det kräver disciplin och övning i att tänka utanför ramarna. När problemet har identifierats behöver korrekt tillämpning av kreativt tänkande tillämpas för att uppnå alternativa lösningar. Sedan fattas beslut angående lösning och detta är följt av projektplanerings-egenskaper som bidrar med att skrida till handling.

Slutligen, för långsiktig framgång är det viktigt att bedöma och utvärdera lösningen som annvänts. Teambyggningsprogram kan stödja grupper och individer att etablera metoder som kan användas för att förbättra problemlösningsstrategier.

Kolla in dessa evengemang som stödjer utvecklingen av problemlösningsegenskaper i team. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles