Samaritans Stress Down dag

Publicerad den 10 apr. 2010 av Mark Davenport

Storbritanniens och Irlands välgörenhet för känslomässigt stöd, Samaritans, ökar medvetenheten och rekryterar deltagare till sin andra nationella medvetenhetsdag, Stress Down Day. Catalyst Teambuilding UK bidrog till denna värdiga sak genom att tillhandahålla en gruppaktivitet. Man var tvungen att utforma aktiviteten så att den kunde involvera ett stort antal människor och ha dagens ämne i fokus. Orchestrate! var den perfekta lösningen. Catalyst Teambuilding donerade gärna sin tid åt att organisera ochunderlätta evenemanget, liksom kostnaden för musikerna. Samaritans rekryterade deltagare som betalade £25 vardera, pengar som gick direkt till välgörenhetsarbetet.

Vad hände under dagen?

Under dagen lärde sig deltagarna att spela riktiga instrument, inklusive stränginstrument, träblås, brass och slagverk. När instrumenten valts arbetade deltagarna i olika grupper som alla leddes av en erfaren musiker. När de kände sig säkra samlades grupperna och spelade tillsammans ett specialskrivet fem minuter långt musikstycke under ledning av en dirigent.

Dagen var en succé och summan som samlades in var £2000.


"I'd like to say thank you so much for providing us with the opportunity to 'Instrumentalise' as part of our Stress Down Day national awareness campaign. It was the most fun I've had in ages and I think that the concept is a stroke of genius. I felt a huge sense of achievement by the end of the performance and can see how effective this would be in helping build stronger teams. Steve had just the right balance between the discipline needed to get 130 people organised and playing together with the element of fun involved. He was an excellent and motivating conductor. I thought the tutors deserved medals for welding groups of complete novices into basic musicians and all done without any tears! It was very impressive". Dominic Rudd on behalf of Samaritans

Alla Klientberättelser