Mark Davenport

Mark Davenport

Affärsutvecklingschef

LinkedIN

Ansvarig för att identifiera nya möjliga partners och underlätta för Catalyst Global Network att förvärva dessa.

Mark har arbetat i teambuilding-branschen i över 25 år och förblir passionerad och förpliktigad för fördelarna av teambuilding för personalengagemang och organisatorisk framgång.

Efter att ha arbetat inom alla områden i teambuilding-industrin är det möjligt för mig att ta mig an min roll som Chief Business Development Officer tack var min långa erfarenhet och min breda och omfattande kunskap i alla frågor. Framför allt är jag ansvarig för att identifiera nya möjliga partners och underlätta förvärv av dessa för Catalyst Global Network. Framgångar inkluderar att arbeta tillsammans med Catalyst Global VD, Guy Baker, för att utveckla Catalyst Global till den nuvarande globala marknadsledaren inom teambuilding med ett nätverk av 30 licenstagare i 43 länder.

Jag har ett skarpt öga för produktutveckling, körning och samordning av all produkt R & D funktion för att säkerställa att Catalyst Globals produktlinje fortsätter att leda branschen i sofistikation; genom att vara välutformade, i linje med nuvarande trender och industribehov.


Specialiteter:

Omfattande praktisk erfarenhet och förståelse för alla aspekter av teambuilding branschen

• Stort intresse och kunskap om affärspsykologi och vetenskapen om mänskligt beteende för att uppnå en effektiv och hållbar prestanda för både individer och organisationer.

• Utveckla affärsplaner, utforma och implementera processer för att stödja tillväxt genom kund- och marknadsdefinition.

• Möjliggöra tillväxt genom att arbeta tillsammans med Catalyst Globals anställda och partners

• Bygg och underhåll kontakter på hög nivå ,med nuvarande och potentiella partners och andra affärs och projektpartners.

• Förvandla möjligheter till kontrakt (inklusive identifieringen av nya partners och marknader, utveckla metoder för att bemöta marknaden, identifiera framtidsutsikter, förberedelse, förslag etc.)

• Identifiera marknadsbehov och designa kreativa och innovativa teambuilding-lösningar

Articles by this Author