Samhällsansvar med inverkan

Genom att vara en del av Catalystnätverket och därför med dess livslängds partnerskap med det globala initiativet Buy1GIVE1 som ger Catalyst Sverige chansen att göra en verklig skillnad för människor och samhällen i nöd. För varje deltagare från ett Catalyst Sverigeteambuilding program skänker vi till den ideella organisationen, B1G1.

FN Mål för hållbar utveckling

2030 agenda för hållbar utveckling antogs av alla FN: s medlemsstater i 2015 och erbjuder en gemensam plan för fred och välstånd för människor och planeten, nu så väl som i framtiden.

I grunden är de 17 målen för hållbar utveckling, vilka är en brådskande uppmaning till åtgärder från alla länder-utvecklade så väl som utvecklande-i ett globalt partnerskap. De inser att det måste gå hand i hand med strategier som förbättrar hälsa och utbildning, minskar ojämlikheten och förbättrar den ekonomiska tillväxten – samtidigt som man kämpar emot klimatförändringarna och arbetar för att bevara hav och skogar.

Vårt bidrag till hållbarhetsmålen

På Catalyst är vårt uppdrag att positivt påverka företag och individer genom teambuilding. Vi gör därför mer. Varje gång någon deltar i ett Catalyst program skänker vi till en av B1G1's speciellt utvalda välgörenheter som fokuserar på hög-effekts projekt.

B1G1 binder samman all välgörenhet och den påverkan som skapats för FN: s mål för hållbar utveckling. Genom att skänka effekter bidrar vi alltså direkt till de 17 målen för hållbar utveckling som tacklar fattigdom, bekämpar ojämlikhet och orättvisa och hantera klimatförändringarna innan 2030.

UN Sustainable Development Goals

Företag är den främsta kraften för det goda i vår värld idag

Att vara en del av B1G1 innebär att vi är en del av en rörelse där företag möts för att förändra världen. Vår anknytning till målen för hållbar utveckling ger oss ett meningsfullt sätt att följa våra bidrag till målen för hållbar utveckling. Vi använder detta som ett sätt att internt vägleda och inspirera så att vi kan utöka och påverka vår verksamhet på ett positivt sätt.

access to clean water

B1G1 - En unik välgörenhetsmodell

Vi rekommenderar verkligen att du kollar in B1G1. Till skillnad från konventionella välgörenhetsmodeller, hjälper B1G1 små och medelstora företag att uppnå större social påverkan genom att inkludera välgörenhetsaktiviteter i den dagliga verksamheten för att skapa unika välgörenhetshistorier. Varje affärstransaktion (och därmed din vardagliga aktivitet) kan påverka liv från så lite som bara 1 cent.

giving with B1G1

En dygdig cirkel

För oss på Catalyst blir det en fullbordar stor "dygdig cirkel": Otrolig speldesign, mäktig inverkan på alla deltagare och deras företag, gör betydelsefulla saker; tillsammans med dig.

Vårt bidrag till hållbarhetsmålen

B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG