Out Of The Box

Lag skapar en utställning som uttrycker uppfattningen av gruppen

1 - 3 timmar
Inomhus
Konkurrenskraftig / samverkande
20 - Obegränsade

Om

I Out of the Box stiger deltagarna in i rummet och upptäcka att utrymmet är tom bortsett från ett antal stora trälådor. Varje låda fälls ut och bildar en stor monter och inuti hittar de information om en viss fråga tillsammans med underlag och rekvisita. Varje lag har till uppgift att skapa en utställning på stativ som tar upp frågan och presentera sin analys, sitt resultat och sina rekommendationer. När det är klart väcks varje utställning till liv med en levande presentation, diskussion och ett feedbackmöte.

Inlärningsresultat

Out of the Box är ett genialiskt sätt att generera nya idéer och stimulera öppen och uppriktig diskussion kring viktiga frågor på ett avslappnat, informellt och kreativt sätt. Ett bra sätt att stimulera nyskapande och kreativt tänkande. Det är också ett bra sätt att öva klar, koncis och hänsynsfull kommunikation när man diskuterar och debatterar frågor. Tiden är kort så lagen måste använda sin initiativförmåga och vara påhittiga med material till hands.

Detta var ett fantastiskt sätt att tände den innovativa gnistan i alla inblandade. Vi har sett en markant förbättring i gruppdynamik - en ökning i vilja att lyssna på andras idéer. Fantastiska resultat.

Micosoft

Request a Quote