Trade Winds

Teamen tävlar i handel för att öka sina rikedomar.

1 - 2 timmar
Inomhus och utomhus
Konkurrenskraftig
24 - Obegränsade

Om

I Trade Winds spelar varje team en besättning på ett piratskepp. De anländer med ett skrov fullt av ”byte” för försäljning. Deras mål är att samla skatter genom att bygga relationer med andra aktörer i hamnen medan de använder sin list för att samla viktig information om marknaden. Spelet utspelar sig i fyra cyklar, 4 år. Varje år inleds med att teamen bytes-handlar och slutar med de återvänder till hamnen för att samla in belöning på vissa varor. Under spelets gång utvecklar teamen relationer med andra team och delar den kunskap de sammalt. Deras mål är att samla skatt genom att bygga relationer med de andra aktörerna i hamnen medan de använder sin list för att samla in viktig marknadsinformation.

Inlärningsresultat

Ett roligt, snabbrörligt och mycket uppslukande pirat-temaspel som utforskar kompetensen i förhandling, informationsinsamling och nätverkande. Trade Winds är ett otroligt mångsidigt spel; Det fångar deltagarnas uppmärksamhet omedelbart och skapar alltid en mycket laddad atmosfär. Svårigheterna i spelet kretsar kring att skapa förtroende och bygga kundrelationer, hur lagen hanterar detta är vad som fastställer deras framgång. Även om detta är en konkurrens övning, är de mest framgångsrika teamen de som samarbetar med de andra för att skapa win-win resultat samtidigt som de fokuserar på sina egna resultat.

Related Testimonial

What a fun business simulation. We loved dressing up, haggling and negotiating, it was good fun and we have lots of things that came out during the activity to continue discussing together.

Konica Minolta

Contact Us