Resursförvaltning

Effektiv utveckling och tilldelning av organisasioners resurser.

three people managing the resources they have in Catalyst team building activity Hole in One

Resurser innefattar tillgängliga människor, ekonomi, material och utrustning. När det gäller projektledning är resurserna vanligtvis begränsade och det är därför viktigt att organisera när och hur dessa används genom att sammanställa en resurstilldelning. Hanteringen av alla resurser under ett projekts livscykel kan inte fastställas i början på grund av okända faktorer. Som resultat av detta är resurshantering och planering en kontinuerlig process, under hela projektet. Projektledare behöver effektivt kommunicera förändringar i tillgängliga resurser till alla medlemmar i projektgruppen under hela projektlängden.

Teambyggande spel erbjuder positiva projektsimulationer på ett både roligt och engagerande sätt. Deltagarna får lärdom om de andra deltagarnas styrkor och svagheter. Inom några timmar kommer de att förstå hur begränsade resurserna är och hur dessa måste hanteras på ett effektivt för att uppnå framgång. Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles