The Domino Effect

Teamen använder kommunikationsplanering och samarbete för att skapa ett gigantisk Domino mästerverk.

30 minuter - 1 timme
Inomhus och utomhus
Konkurrenskraftig
6 - 150

Om

I The Domino Effect är det varje teams uppgift att skapa sitt eget jätte-Dominomästerverk, dessa med sina individuella svårigheter och anpassningar. Den första delen av aktiviteten kräver att teamen konkurrerar om de olika sakerna som kommer att ingå i dominostrukturen såsom glödlampor, böcker, bollar och stift. Efter detta får teamen dominos och annat material som de har tjänat, och med dessa bygger de ett mästerverk. Varje teams pusselbit räknas. Samordningen och anknytningen mellan varje teams domino är vad som avgör hela gruppens resultat.

Inlärningsresultat

Vem har den stadigaste handen? De största, kreativa och innovativa idéerna? Kommer ditt team kunna se till att varje element fungerar? Det kan det vara en god idé att göra några prototyper innan finalen! I The Domino Effect är teamarbete viktigt för att kunna planera, konstruera och bygga en kreativ, unik domino-rad. Teamen måste testa och testa sitt arbete, detta är en viktig metafor för betydelsen av processförbättring. Därefter, i byggandet av den slutliga, otroliga skapelsen är effektiv kommunikation mellan teamen viktigt för att se till varje teams dominos perfekt ansluter till de nästa teamets dominos.

Related Testimonial

Domino Effect är ett teambyggande spel med djupgående studieresultat som är lätta att anpassa till vardagliga arbetssituationer. Sammanfattningen efter händelsen vände spelet från en gemensam dåtidsunderhållning till ett sätt att lära på.

Karin Taalik
Elektrilevi, Estonia

Request a Quote