Crescendo

Spela tillsammans som en orkester på mindre än en timme.

30 minuter - 2 timmar
Inomhus
Samverkande
16 - Obegränsade

Om

Med Crescendo lär sig teamen att spela som en stråkorkester påmindre än en timme. Aktiviteten börjar med deltagarna lyssnar på en reproduktion spelad av instruktörerna. Upplyfta och inspirerade får de veta att de snart kommer att spela tillsammans, som en! osäkerhet förvandlas snabbt till spänd förväntan. Instruktörer tilldelar varje person ett klassiskt stråkinstrument; antingenen violin eller viola. Deltagarna guidas med en praktisk lektion som täcker grunderna. Sedan lär de sig en del av den slutliga kompositionen. Eftre detta, med ackompanjemang av en skräddarsydd uppbackningsinspelning, förs de två sektionerna samman och skapar vacker musik.

Inlärningsresultat

Crescendo utnyttjar kraften i musiken för att skapa teamrelationer då de tillsammans uppnår något till synes omöjliga. Flestadels av människor kan inte lära sig att spela ett instrument på mindre än en timme, men tillsammans som ett kollektiv med rätt ledarskap och all fokus på ett gemensamt mål, är det möjligt. Musik förbättrar inlärning och utlöser av dopamin som att skapa en känsla av upprymdhet och positivt tänkande. En otrolig, relationsskapande erfarenhet som erbjuder en varaktig, minnesvärd inverkan.Related Testimonial

Vi letade efter något unikt och kraftfullt. Vi fann det med Crescendo. Det omvandlade vårt tänkande och visade hur vi med total fokus och applikation kan gå längre än våra förmodade gränser!

Ericsson

Contact Us