Nätverka

Det är positivt att utveckla långvariga arbetsrelationer genom strukturerade aktiviteter och delade erfarenheter istället för tillfälliga interaktioner.

the importance of networking

Det är nödvändigt för både individer och företag att nätverka. Forskning har visat värdet av att bygga professionella nätverk. Bland annat leder nätverkande till affärsmöjligheter, kunskapsutbyte och innovation. Vissa älskar att nätverka, medan andra tycker att det är en börda. Det är möjligt att förnya ditt tankesätt så att nätverkande ses som en möjlighet att utforska och lära istället för en påtvingad uppgift.

Det första steget i denna process kan vara att läsa på innan du träffar en affärskontakt och försöka hitta gemensamma intressen. Detta kommer att göra nätverkserfarenheten roligare och därför leda till bättre relationer.

Forskning visar att långvariga arbetsrelationer skapas genom strukturerade aktiviteter och delade erfarenheter, mer så än tillfälliga interaktioner. Catalysts teamyggande program Quickfire är väl lämpat för konferensnätverkande. Genom att utföra en serie av mentala, fysiska eller aktiva utmaningar som individer eller i grupp mot ett team är det lätt att idintifiera människors förmågor och personlighetsdrag då dessa är tydliga i dessa situationer.

I en situation som denna dras lika människor mot varandra, och beundrar också de med skillda egenskaper eller arbetsstilar. Majoriteten av Catalyst teambyggningsprogram är baserade på gemensama erfarenheter från personliga upplevelser och erbjuder därför fantastiska minnen och långvariga lagrelationer även för dem som sällan har möjligheten att skapa relationer ansikte mot ansikte.

Följande program är specielt inriktade på att främja nätverksfärdigheter. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles