Knowing Me Knowing You

Vinn poäng till ditt lag genom nätverkande och relationsbyggande

30 minuter - 1 timme
Inomhus
Samverkande
30 - Obegränsade

Om

Knowing Me Knowing You börjar med en uppvärmningsövning för att få in deltagarna i grupper; Därifrån har deltagarna till uppgift att samla in så många företags- och personliga likheter med de andra spelarna som de kan, för att vinna poäng till sitt lag. Konkurrensstrukturen och den unika spelmatrisen hålla energin surrande. Vid fastställda perioder återvänder deltagarna till sina lag för att stämma sina poäng och få information om nästa mål. Sedan ger sig deltagarna ut igen för att knyta kontakter genom att arbeta i rummet tills slutsignalen går då poängen stäms av och de vinnande lagen förklaras!

Inlärningsresultat

Knowing Me Knowing You är en lättsam teambuilding- övning som kommer att bryta isen och påskynda nätverks- och relationsbyggande i ditt lag. Relationer är betydelsefulla och en mycket sammansvetsad arbetskraft är en värdefull tillgång i alla organisationer. Knowing Me Knowing You hjälper till att bygga en gemensam grund mellan individer, utjämnar vägen för att dela information och bästa praxis som oundvikligen kommer att leda till i grunden förbättrade resultat.

Contact Us