Personalinduktion

Den smidiga integrationen av nya medarbetare genom att skapa en känsla av tillhörighet inom företaget.

Personalinduktion är en process där nya medarbetare är smidigt integrerade i affärsverksamheten. Det skapas en känsla av tillhörighet och förtroende byggs så att eventuell ångest reduceras, ger dem möjlighet att lära sig snabbt och bli en produktiv, positiv medlem i teamet. En del av den inledande processen omfattar att bilda en förståelse om- och anpassa sig till organisationskulturen. Till viss del sker denna process genom en serie av välplacerade introduktionsprogram, utbildningar och utvecklingsprogram.

Spelifierad inlärning har bevisats engagera och öka positiva resultat. Engagerande applikationer som Go Engage, förvandlar induktionen till en rolig steg-för-steg-process som tar plats under flera veckor, månader eller till och med under ett år. Go Engage stärker de nyanställdas förståelse av organisationskulturen, riktlinjerna, rutinerna och arbetsuppgifterna på ett underhållande och engagerande sätt. Denna applikation gör det möjligt för den nyanställde att ställa ohämmade frågor och logga in igen och igen för att konsolidera sin förståelse ytterligare. Detta hjälper den nyanställde att bidra till organisatorisk framgång snabbt, vilket i sin tur utvecklar känslan av tillhörighet och respekt både individuellt och för medarbetare. Än mer är mer de blir en positiv repetition för all personal då de informellt bistår den nya medarbetarens inlärning.

Teambyggande aktiviteter spelar en viktig roll i induktionsprocessen. Knowing Me Knowing You och Quickfire, är exempel på aktiviteter som uppmuntrar nätverkande. De är inte enbart bra verktyg för att integrera ny personal, men spelar också en roll i att bygga och etablera relationer inom hela teamet. I en upplyftande och gemensam informell erfarenhet skapar individer en positiv attityd till sina kollegor, vilket ökar arbetstrivsel och därför den totala produktiviteten. Att utveckla en känsla av tillhörighet och lojalitet tar tid, men en noggrant utformad induktionsprocess som involverar inte bara den nya anställde, men hela laget, skapar en grund för fortsatt framgång.

Här är ett urval av Catalysts populäraste teambyggande aktiviteter med fokus å personalinduktion. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.