The Big Picture

Teamen samarbetar för att skapa en gigantisk målning som återspeglar företagets värderingar.

1 - 3 timmar
Inomhus och utomhus
Samverkande
12 - Obegränsade

Om

The Big Picture inleds med att deltagarna delas in i små grupper. Teamen hämtar penslar, färg, ett diagram som beskriver deras individuella duk och en tom duk. Sedan, som ett team börjar de med att blanda färg för att skapa de rätta tonerna och måla sina dukar. I början av övningen, inser teamen att för att de ska lyckas med konstverket måste de samarbeta med andra lag. När de är färdiga kommer höjdpunkten av The Big Picture, efter avrapportering ska konstverket presenteras framför alla deltagarna för första gången, detta resulterar alltid i höga jubel och rungande applåder.

Inlärningsresultat

Då och då är det viktigt att ta ett steg tillbaka och se hela bilden', särskilt om man tänker på en organisation och hur dess folk driver och kommunicera internt. I The Big Picture är vikten av lagarbete, samarbete och kommunikation förstärkt genom processen att måla ett konstnärligt mästerverk i verkligt episka proportioner. Före aktiviteten arbetar våra grafiska formgivare med dig för att skapa ett konstverk som reflekterar dina mål, värderingar, mission och vision. På skalan inspirerande och med en spektakulär presentation The Big Picture är verkligen en gyllene stund för alla slags företag att fira en gemensam vision och vara inkluderande mot sina anställda.

Related Testimonial

Vi har fortfarande med fina minnen från ert organiserade event The Big Picture. Jag har bara hört bra saker från mina kolleger. Allt var underbart! Nu rekommenderar jag The Big Picture till alla mina bekanta. Tack!

Andis Zalpēteris
Latvian State Forests

together apartDistans - Hybrid - Multilokalisering

Den här aktiviteten har utformats för personliga, distans, hybrid och multilokaliserade team. Om ditt team arbetar hemifrån, på olika regionala kontor eller i olika länder, fråga oss om distans- eller hybridversionen av denna aktivitet. Hör av dig för information om hur vi kan anpassa den här upplevelsen specifikt för ditt team

Team Assessment Tool Logo

Verktyg för teamutvärdering

Denna produkt är idealisk för en guidad debrief efter händelsen. För att förbättra inlärningen och göra denna aktivitet ännu mer meningsfull avsluta din upplevelse med vår unika specialbyggda app. En anpassad debrief med Verktyg för teamutvärdering kommer att ge varaktiga resultat och kvantifierbar avkastning, främja teamsammanhållning, individuell personlig tillväxt, kompetensutveckling och därigenom driva prestanda. Få mer informationContact Us