The Big Picture

Teamen samarbetar för att skapa en gigantisk målning som återspeglar företagets värderingar.

1 - 3 timmar
Inomhus och utomhus
Samverkande
12 - Obegränsade

Om

The Big Picture inleds med att deltagarna delas in i små grupper. Teamen hämtar penslar, färg, ett diagram som beskriver deras individuella duk och en tom duk. Sedan, som ett team börjar de med att blanda färg för att skapa de rätta tonerna och måla sina dukar. I början av övningen, inser teamen att för att de ska lyckas med konstverket måste de samarbeta med andra lag. När de är färdiga kommer höjdpunkten av The Big Picture, efter avrapportering ska konstverket presenteras framför alla deltagarna för första gången, detta resulterar alltid i höga jubel och rungande applåder.

Inlärningsresultat

Då och då är det viktigt att ta ett steg tillbaka och se hela bilden', särskilt om man tänker på en organisation och hur dess folk driver och kommunicera internt. I The Big Picture är vikten av lagarbete, samarbete och kommunikation förstärkt genom processen att måla ett konstnärligt mästerverk i verkligt episka proportioner. Före aktiviteten arbetar våra grafiska formgivare med dig för att skapa ett konstverk som reflekterar dina mål, värderingar, mission och vision. På skalan inspirerande och med en spektakulär presentation The Big Picture är verkligen en gyllene stund för alla slags företag att fira en gemensam vision och vara inkluderande mot sina anställda.

Related Testimonial

Vi hade jättekul. The Big Picture var mycket utbildande. Ditt team hade mycket information och så professionellt. De visste vad som krävdes av dem och bröt ned det så lätt. EXCO teamet har visat stora förändringar och laganda bland oss själva och våra teamkamrater.

USAID

together apartDistans - Hybrid - Multilokalisering

Den här aktiviteten har utformats för personliga, distans, hybrid och multilokaliserade team. Om ditt team arbetar hemifrån, på olika regionala kontor eller i olika länder, fråga oss om distans- eller hybridversionen av denna aktivitet. Hör av dig för information om hur vi kan anpassa den här upplevelsen specifikt för ditt team

Contact Us