City Build

Teamen konstruerar en gigantisk modellstad

2 - 3 timmar
Inomhus
Samverkande
40 - Obegränsade

Om

I City Build utformar teamen en sektion av en modellstad. Staden har zoner som industri, bostäder, fritid och affärsdistrikt och sammankoppling infrastruktur funktioner som vägar, järnvägar och vattenvägar. Teamen arbetar på sin egen sektion men ser till att de samarbetar med andra lag för ett helhetsbemötande och försäkrar sig om att de finns en designenhetlighet mellan zonerna och att transportnätsflödet är konsekvent med de andra teamens sektioner bredvid och i staden i helhet. Med hjälp av en mängd olika material, bygger de en fantasifull och kreativ stad som är funktionell och estetiskt tilltalande. När tiden är slut, ansluter teamen stadsdelarna och firar deras framgång i arbetet mot ett gemensamt mål.

Inlärningsresultat

Teamen arbetar för att utveckla en gemensam vision och en gemensam strategi som de inför genom att tillämpa kreativitet och utmärkta projektledningskunskaper. Planering och strategi genom effektiv tvärlagskommunikation och samarbete är en förutsättning för att zonerna i staden ska kunna sammankopplas och flöda. Kreativitet inom en strukturerad design garanterar att staden är funktionell, praktisk och vacker. Resurs- och tidshantering är också viktigt för att slutföra projektet i tid. City Build är en rolig, minnesvärd, gemensam erfarenhet som bygger på engagemang från alla inblandade, bra gruppdynamik och samarbete över hela gruppen för att säkerställa framgång.

Related Testimonial

City Build-övningen gick mycket bra. Fantastisk erfarenhet at dela med ditt team, arbete, underhållning, konstruktivt och användbart som verktyg för att föra människor samman.

Systematic Development

Contact Us