Återhämtningsförmåga

Återhämtningsförmåga är förmågan att återhämta sig och fortsätta när saker och ting inte går som förväntat.

Resilience

Återhämtningsförmåga är förmågan att återhämta sig och fortsätta när saker och ting inte går som förväntat. Oavsett om motståndet är resultatet av ineffektiv planering eller situationer utanför vår kontroll, att lära sig att hantera svåra situationer och växa från en negativ erfarenhet hjälper oss nå våra mål.

Ett av de första stegen i att utveckla återhämtningsförmåga är att erkänna situationen och hur du känner inför denna. Därifrån kan du utveckla strategier för att hjälpa dig att hantera oplanerade situationer när de uppstår igen.

Att inse att saker och ting inte alltid går som planerat kommer att hjälpa dig att omformulera hur du tänker gällande mindre misstag. Lär dig att möta det oväntade rakt på och se om det finns en plats för lärande och tillväxt. Om något inträffar som du glömt att planera för, kommer du inte glömma detta nästa gång! Vi kan inte alla vara bra på allt! Erkänn dina styrkor och prestationer och se motgångar som ett sätt att utvecklas vidare. Detta kommer att hjälpa dig att bygga positivitet och optimism.

Det är viktigt att inte slösa tid och energi eller skylla på andra för det som hänt. Fokusera på vad du kan kontrollera och förbli optimistisk om att gå vidare.

Att se det oväntade som ett tillfälligt bakslag, inte ett permanent tillstånd gör att du kan vara motståndskraftig. Det är också viktigt att vara passionerad och engagerad i ditt slutmål eftersom detta hjälper dig att köra på genom de problem som kan uppstå längs vägen.

Det är viktigt för gruppledare att utveckla tankemedvetenhet, positivt tänkande och självförtroende hos varje individ. Uppmuntra teamet att inte ta motgångar personligt och inte skylla på andra utan att istället driva fokus mot en lösning och utbildning.

Att organisera möjligheter för gruppmedlemmar att utveckla starka relationer och främja empati mot varandra kommer att bygga upp tillit och uppmuntra dem att arbeta tillsammans för att övervinna hinder.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.