Speak Up Speak Out

Uttryck dina åsikter angående företagets värderingar under ett avslappnat, informellt företagsspel

1 - 3 timmar
Inomhus
Samverkande
8 - Obegränsade

Om

För att stå ut från dina konkurrenter krävs det att din personal har både förståelse och engagemang för företagets uppdrag, vision och värderingar. Men att få ditt folk att leva efter företagets värderingar är en utmaning som många organisationer möter regelbundet. Svaret är Speak Up, Speak Out där deltagarna utforskar och tar ansvar för företagets värderingar och kritiska framgångsfaktorer. En serie tankeväckande uttalanden läggs fram för diskussion, till exempel: ”DU måste vara en lagspelare”, ”Låt inget stå i vägen för vinst”, eller ”Inte bara en egenskap utan en livsstil”.

Deltagarna visar i vilken utsträckning de håller med eller inte håller med de uttalanden som ställts och uttrycker anledningen bakom dessa åsikter. Detta genererar en diskussion där varje gruppmedlem får en chans at leda diskussionen och se till att alla har en röst.

Speak Up, Speak Out utmanar ditt team att applicera en praktisk tillämpning av dina värderingar, och leverera en förståelse för hur man kan använda och implementera dessa värden i vardagliga arbetssituationer. Vårat interaktiva och engagerande tillvägagångssätt har konsekvenser utanför konferensrummet, och detta skapar en utmärkt referenspunkt för att styra fokus tillbaka till arbetsplatsen.


Inlärningsresultat

En helt skräddarsydd, fokuserad diskussionsaktivitet där gruppmedlemmarna erbjuds en plattform föt att uttrycka sina åsikter. Speak Up, Speak Out bygger på tydlig kommunikation då deltagarna har möjlighet att både tala och lyssna i denna utmaningen. En mängd olika applikationer inkluderar uppdrag, vision och värderingsassimilering; kundservice strategier; utbyte av bästa praxis och utforskning av företagskulturen. Diskussioner konsolideras i vår unika Diamond 9-format, vilket erbjuder ansvars och tidsbundna handlingsplaner för 3, 6 och 9 månader in i framtiden.

  • Möjlighet att internalisera företagets värderingar.
  • Uppmuntra tydlig kommunikation i all lagen.
  • Ställer samband mellan värden i form av själv, team och organisation
  • Plattform där deltagarna kan konsolidera idéer om lagarbete
  • Upptäckt gemensamma idéer och värderingar.


Related Testimonial

Energin, ärligheten och förtroendet de har visa varandra när de delade sina åsikter har varit underbart och jag skulle starkt rekommendera detta, denna dag och Speak Up Speak Out till alla andra verksamheter.

Travis Perkins

Team Assessment Tool Logo

Verktyg för teamutvärdering

Denna produkt är idealisk för en guidad debrief efter händelsen. För att förbättra inlärningen och göra denna aktivitet ännu mer meningsfull avsluta din upplevelse med vår unika specialbyggda app. En anpassad debrief med Verktyg för teamutvärdering kommer att ge varaktiga resultat och kvantifierbar avkastning, främja teamsammanhållning, individuell personlig tillväxt, kompetensutveckling och därigenom driva prestanda. Få mer informationContact Us