Förvandlat tankesätt

Anslut med den du är och hur du presterar för att skapa förändring och utföra dit bästa resultat.

people playing as an orchestra for the first time in Catalyst team building activity Orchestrate

Förvandlat tankesätt gör det möjligt för individer och grupper att skapa förändring, prestera sitt bästa och nå varaktig framgång. Som ett team, bygger förvandlat tankesätt på en gemensam vision, ansvar och autenticitet. Flestadels av individer har ett inbyggt, självbegränsande trossystem som gör de strävar efter att göra mer och ha mer.

Förvandlat tänkande i ett team är ofta en återspegling av en transformerande ledare. Detta är en ledare som överskrider utgångsledaruppgifterna som en bra ledare har, som kan hantera, övervaka, organisera arbete och övervaka prestanda. De skapar en grund för framgång med en tydligt kommunicerad vision och strukturerad handlingsplan för att uppnå mål.

Eftersom förvandlat tankesätt handlar om att anknyta vem någon är hur de prestrera måste transformerande ledare ha en personlig ledarstil. De förstår individerna i deras team och dess individuella arbetsstilar och tilldelar uppgifter, motiverar och adresserar misstag på ett personligt sätt som passar individen i fråga. De hjälper därmed teammedlemmarna att upptäcka det bästa de kan vara och vägleder dem mot att optimera sina prestationer.

Transformerande ledare är fantastiska förebilder som agerar med integritet och passion i både agerande och tal. Genom att tryggt kommunicera passion och positivitet inspirerar de en ”vi-kan-göra” attityd. De lyssnar på sina team och att främjar en miljö där kreativt tänkande och innovation uppmuntras. Genom att göra detta, uppmuntrar de flexibelt tänkande och undanröjer hinder som står i vägen för förändring.

Teambyggande program kan användas som en viktig, reflekterande metafor för processen att uppnå stora saker genom förvandlat tänkande. Catalyst teambyggande program Orchestrate, där lag lär sig att spela tillsammans som en orkester på mindre än 2 timmar är ett perfekt exempel. Begränsande idéer utmanas och förtroende byggs genom att fullfölja något som är utöver det vanliga genom en strukturerad handlingsplan. Dessutom, i detta fall kan kraften som skapas av att spela tillsammans som en, ha sina egna tankeförändrande transformativa resultat. Ta en titt på listan teambyggande program som uppmuntrar grupper och individer till att skapa hållbar prestanda på högsta nivå. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles