Spelifiering och teknologi i team building

Publicerad den 1 apr. 2019 av Esther Daniel

Onlineundervisning och spelifiering inom lärande har blivit allt populärare under de senaste tio åren, och är nu i användningen av utbildningssektorn så väl som företag. Spelifiering skapar spännande, pedagogiska och roliga inlärningserfarenheter, och erbjuder ytterligare fördelar som konventionella system inte kan uppnå. Forskning visar att spelifiering i lärande ökar engagemang, ingjuter en känsla av prestation och förbättrar den totala retentionen tiofaldigt jämfört med traditionella inlärningsmetoder som att lyssna och läsa. Spelifiering och teknologi i teambuilding.

Technology in Team Building

Framtiden för teambuilding

När vi ser fram emot 2019 kommer den mest imponerande och effektiva teambuildingen från samarbetesspel som använder VR likt The Infinite Loop och aktiviteter som innebär skräddarsydda, högteknologiska apparater som Red Alert (bilden nedan) anpassade pussel lådor och flammande röda nedräkningsapparater.

red alert

Spelteman med fokus på Escape-rum har också ökat i popularitet och kommer att fortsätta att inkluderas ytterligare i teambuilding-landskapet vilket tillåter deltagarna att bege sig in i olika världar och ta sig an fiktiva roller samtidigt som de utvecklar användbara kunskaper. Ett utmärkt exempel på detta är Outbreak - Escape the Virus, en aktivitet där deltagarna måste försöka att rädda världen från ett dödligt virus. Här används escape-rum pussel i samband med teknik för att uppnå totalt engagemang, motivation, integration och ökad inlärningsförmåga.

outbreak

Hur vetenskapen stödjer spelifiering i undervisning

När människor deltar i aktiviteter som stimulerar kropp eller sinne släpper kroppen ut endorfiner. Endorfiner är neurotransmittorer som bidrar till lyckokänslor och motivation, särskilt när du uppnår något eller utför en uppgift framgångsrikt. Catalyst's senaste Go Team program , Escape the Maze, är speciellt utformat för att utnyttja detta genom att ge lagen en utmaning och belöna dem för framgångsrikt slutförande, oavsett om det är genom poäng, ett virtuellt pris eller att nå nästa nivå. Detta frigör endorfiner vilket skapar en känsla av positivism som driver fortsatt engagemang, motivation och framgång.

escape the maze

Risk & belöning

Risk och belöning driver strävan för prestation. Vi är alla väl medvetna om de beroendeframkallande egenskaperna av spelmaskiner, Pachinko, mahjong och andra spel eller riskrelaterade spel, något som teambuilding-övningar kan använda för att ytterligare engagera deltagarna.


I Quickfire måste teamen riskerar sina polletter för att delta i en utmaning, som när den slutförts belönas med fler polletter som de kan investera. Detta skapar en aktivitetscykel där deltagarna ständigt upprepa vad de gör på grund av känslorna av njutning, risk och belöning som är inblandade. Upprepningen som denna cykel introduserar tillåter deltagarna att finslipa de relevanta egenskaperna mer effektivt och analytiskt, utan att skapa en monoton eller tråkig händelsecykel som i slutändan skulle innebära utråkade och oengagerade lag. Balansen mellan underhållning och utbildning är det som gör ett effektivt teambuilding-evenemang så användbart då deltagarna finner att de ständigt utvecklar specifika kompetenser genom trevliga och engagerande medel.

quickfire soccer

Endorfiner.

Ett välkänt problem med ogenomtänkta teambuilding-program är bristen på engagemang som slutar med att en eller flera gruppmedlemmar blir passiva observatörer. Genom spelifiering, smart design och användningen av teknik kan alla deltagare delta aktivt och endorfinerna säkerställa att deras engagemang enbart ökar under spelets gång. Forskning visar att produktionen av endorfiner bidrar till deltagares inlärningsförmåga. Detta är en värdefull vetenskaplig insikt för utformningen av teknikbaserade teambuildingspel.

Vare sig det gäller konferensengagemang eller en teambuilding-övning med frågor och utmaningar som är centrerade kring ditt konferensinnehåll eller företags vision, kan vi garantera att deltagarna har möjlighet att på ett effektivt sätt ta till sig informationen och behålla den i långtidsminnet.

go team destination

Feedback & förbättringspotential

Spelifiering erbjuder teamen ett bra sätt att mota konstant aktuell och automatisk feedback på. Förut fick lagen vänta med resultaten tills att de fick ett meddelande eller kanske till och med i slutet av aktiviteten. I Catalysts teknologibaserade program presenteras uppdateringar, återkoppling och poäng i realtid då deltagare gör framsteg. De kan också ta emot uppmuntrande meddelanden från spelkontroll och andra deltagare via inbyggd chat.

Möjligheten att få feedback oavsett tidpunkt gör att alla deltagare, inte bara de som är först i tabellen, kan utnyttja möjligheten att förbättra sina resultat. Forskning staterar hur potentialen för förbättring är en viktig aspekt av självförverkligande och välbefinnande. Med detta i åtanke bör spel som använder teknik utformas med utmaningar som upprepar en viss kompetens och tillåter deltagarna att se sina framsteg, analysera de problem de står inför och förbättra dem. Catalyst tillämpar denna vetenskap till sina teknikbaserade program, särskilt under Go Engage spel för personalinduktion och konferensengagemang som i allmänhet spelas av en individ som del av en eLearning process.

Då utmaningarna inte faller i kategorin ”svart och vitt” och saknar tydliga åtgärder för framgång - till exempel de som är markerade av en spelkontrollant istället för själva appen – är det viktigt att anta en markeringskala som uppmuntrar teamen att känna att de förbättrar sin prestanda. Detta har visats öka deltagarnas känsla av tillfredsställelse och motivation.

I helhet har tillämpningen av spelmekanik inom Teambuilding resulterat i en drastisk ökning av engagemang, motivation, självförverkligande och inlärningsförmåga. Dessa resultat förklarar varför tekniken spelar en allt viktigare roll i genomförandet av teambuildingprogram som innehåller spel teknik då dessa skapar effektivare verksamhet som gynnar både företag och anställda.


Esther Daniel

Chef för Partner Engagement Strategi på Catalyst Global

Ansvarig för att försäkra organisatorisk effektivitet genom nätverkspartners-engagemangsstrategier på Catalyst Global.

Alla artiklar

Rekomenderad Läsning