Esther Daniel

Esther Daniel

Chef för Partner Engagement Strategi på Catalyst Global

Esther Daniel on Linked In

Ansvarig för att försäkra organisatorisk effektivitet genom nätverkspartners-engagemangsstrategier på Catalyst Global.

Ansvarig för den fortsatta utvecklingen och genomförandet av innovativa metoder för att engagera Catalyst Global Partners över hela världen för att säkerställa effektiviteten i organisationen och stärka Catalyst Globals position som världsledande inom företags teambuilding. Samarbeta med Catalyst Global styrelseledamöter och nätverkspartner för att utveckla bolagets strategiska marknadsplan. Införa de strategiska marknadsplanerna genom Catalyst Global Group och deras 46 partners över hela världen för att säkerställa att integriteten i Catalyst Globals varumärke och röst hörs tydligt i alla Catalysts globala partners.

Ytterligare etablera effektiva, öppna kommunikationskanaler för att stödja befintliga partners och ytterligare utöka Catalyst Global Network. Stödja online kunskapssystem och nätverk för att säkerställa utbyte av information i hela Catalyst Global nätverket. Proaktivt och kontinuerligt identifiera systemets engagemangsrisker och möjligheter, samt utveckla & genomföra strategier för att hantera dessa.


Articles by this Author