15 team building activities to engage

15 Teambuilding- aktiviteter för att engagera, utveckla färdigheter och hjälpa till med lagsammanhållning.

Publicerad den 29 jan. 2019 av Esther Daniel

Många anställda känner misstro och skepticism inför uttrycket teambuilding. Men sanningen är att ett väldesignat program har förmågan att engagera samtidigt som det låter gruppen växa. Fördelarna kan omfatta allt från en speciell färdighet som du vill utveckla till simpel sammanhållning och enighet. Allt beror på vilken teambuilding- aktivitet du väljer.

Här på Catalyst Team Building har vi ägnat många år åt att undersöka vad som gör en TeamBuilding- aktivitet effektiv och under tiden designat över 130 egna program. Vi har använt denna kunskap till att utforma en urvalslista med 15 Teambuilding- aktiviteter som kommer att engagera dina anställda och hjälpa dem att utveckla sina förmågor samtidigt som de har roligt.

På vår urvalslista finns både organiserade program och mindre aktiveter som du kan implementera på din egen arbetsplats. Så oavsett vad du letar efter ska du kunna hitta en Team Building- aktivitet som fungerar för dig.

Scavenger Hunt Bingo

Det här är ett klassiskt närmande till en Team Building- övning som erbjuder mycket frihet för att skapa fokus. Det generella konceptet är att skapa en bingobricka fyllde med olika uppgifter för att sedan dela uppdeltagarna i olika lag som ska fullfölja uppgifterna som finns på brickan. Ett snabbare alternativ är att be lagen fullfölja uppgifterna i en rad istället för hela brickan.

Scavenger Hunt Bingo fokuserar främst på lagsammanhållning och engagemang. Men kapaciteten för lärande är enorm då du kan välja vilka uppgifter du vill till bingobrickorna. Om du önskar utveckla lagens förmåga att fånga en publik, skapar du uppgifter som inriktas på att tala med främlingar. Om du vill inrikta dig på samarbete och problemlösning inom laget kan du som alternativ låta en av uppgifterna vara att lösa ett pussel tillsammans. Endast fantasin sätter gränser för denna Team Building- aktivitet.

Beat the Box

Beat The Box

Beat The Box är en inovativ Team Building- aktivitet som kombinerar strategiskt tänkande med tidshantering och lagsamarbete samt problemlösning. Det testar inte bara lagets enighet utan också den kunskap de har om varandras förmågor.

Deltagarna får en låda som innehåller fyra skrin. Varje skrin är fyllt av pussel och gåtor som måste lösas för att man ska få kombinationen till låset på nästa skrin, allt inom en strikt tidsram. Aktiviteten kan vara antingen tävlings- eller samarbetsinriktad beroende på hur u vill att ditt lag ska utvecklas och är designad att utmana deltagarna holistiskt genom att använda många olika färdigheter samtidigt för att på så sätt ge ovärderliga lärdomar.

Se en kort video om Beat The Box och upptäck mer.

A Knot Of Hands

Den här aktiviteten är väldigt kort och är perfekt när du vill samla ditt team och få dem att slappna av. Förberedelserna är väldigt enkla- be deltagarna att stå i en cirkel med ansiktena inåt så at de ser varandra. Låt varje deltagare ta tag i handen på någon som står mitt emot. När alla gjort detta, be dem ta tag i någon annan deltagares hand med sin egen andra hand, fortfarande någon mitt emot. Utmana dem nu att reda ut cirkeln utan att någon släpper taget.

Detta är en förvånande svår utmaning som kräver organisation, exceptionell kommunikation och god ledarskap av deltagarna samtidigt som det tvinga alla inblandade att delta aktivt. Det ger också deltagarna något att prata om under de kommande dagarna.

Bridging the Divide - Teams Collaborate

Bridging The Divide

Ett vidare grepp på den klassiska Team Building- övningen Bridging The Divide tar brobygge till nästa nivå. Deltagarna är uppdelade i lag och får uppgiften att bygga en brodel som baseras på deras respektive kunders specifikationer. Lagen har begränsade resurser och strikta tidsramar. Varje lag tar rollen som både kund och leverantör. Man lägger till en extra dimension till uppgiften eftersom alla deltagare får uppleva båda sidor av transaktionen.

När tiden är slut samlas lagen och deras respektive brodelar byggs samman till en komplett bro. Bron testas sedan genom att man kör över den med en radiostyrd bil. Succén delas av hela företaget medan konstruktionsprocessen kräver effektiv kommunikation, lagarbete och organiserad planering.

Se n kort video om Bridging The Divide och få reda på mer.

Global Innovation Game - Teams learn effective communication and innvoation

Global Innovation Game

Är baserad på det ikoniska TV- programmet, ibland kallat ”Shark Tank” efter sin amerikanska motsvarighet ”Dragons Den”. Global Innovation Game är en Team Building- aktivitet som utmanar deltagarna att skapa nya, innovativa idéer för att sedan presentera dem.

Beroende på vilken tid och vilka resurser du har till ditt förfogande kan denna aktivitet har den här aktiviteten stor potential. Deltagarna kan bli ombedda att utforma tillbehör att följa presentationen med betoning på användningen av kreativitet och gruppresurser. Alternativt kan grupperna få i uppdrag att skapa en produkt som kan utveckla verksamheten i sin helhet vilket ger dig möjlighet att använda aktiviteten som en rolig ”brainstorming”. Varje gång denna övning upprepas kräver den exceptionell presentation och kommunikationsförmåga i kombination med bra planering, organisation och nytänkande.

Det är enkelt, användbart och roligt- allt du behöver . Titta mer på Global Innovation Game

Chain Reaction Table Top - teams learn to collaborate and discuss ideas and innovate

Chain Reaction Table Top

Chain Reaction Table Top kombinerar tillfredställelsen med att skapa komplicerade system med ett metodiskt tillvägagångssätt för att utforma, testa och utarbeta teknik. Deltagarna motiveras att använda medföljande idékort för att skapa en detaljerad kedjereaktionsmaskin som i slutändan uppnår ett enkelt mål. För att lyckas måste lagen vara tålmodiga och metodiska när de testar olika system och utnyttja varandras styrkor för att effektivt kunna bygga apparaten med hjälp av idéerna på sina idékort. Den här Team Building- aktiviteten kräver uppmärksamhet för detaljer, projektledning och precision samtidigt som enar laget genom att sträv mot samma mål.

Se en kort video om Chain Reaction Table Top och få reda på mer

Negative to Positive

Denna aktivitet kräver väldigt lite material och tar en mer reflektiv närmande till utveckling. Negative to Positive handlar om att se de positiva och de tankeställare vi får i situationer vi annars skulle uppleva negativt. När man genomför aktiviteten bör deltagarna paras samman med någon de har en arbetsrelaterad erfarenhet med- så som ett tidigare projekt, en uppgift eller en aktivitet. Sedan ska en i paret nämna något negativt om den gemensamma erfarenheten och partnern ska betona det positiva. Som avslutning byter paret roller.

Den här uppgiften har genomförts med stora grupper som delar många olika erfarenheter då det hjälper gruppdeltagarna att lära känna varandra bättre samtidigt som det uppmuntrar till positivt tänkande. För ytterligare framsteg, bilda ny par efter varje delad erfarenhet.

Escape the Maze Team Building - Teams learn problem solving together in a fun way

Escape The Maze

Escape The Maze kopplar samman GPS- spårning med pussel och problemlösning för att skapa en mycket interaktiv och engagerande utmaning där deltagarna navigerar fysiskt genom en virtuell labyrint och löser ledtrådar längs vägen.

Om man vill uppmuntra till engagemang från alla deltagare är den här aktiviteten brilliant. Den kräver god kommunikation, bra ledaregenskaper och samarbete, förmågor som utvecklas genom hälsosam konkurrens. Genom hela aktiviteten måste deltagarna utnyttja flera olika förmågor för att lösa problem, hitta viktiga fakta och ledtrådar och kombinera sina inlärda kunskaper för att lyckas i det övergripande syftet- allt, förmågor som är ovärderliga på en arbetsplats.

Se en kort video om Escape The Maze och lär dig mer.

Curious Combinations

Det huvudsakliga målet med den här Team Building- aktiviteten är lagsammanhållning. Curious Combinations går till på följande sätt: Man skriver parobjekt, till exempel salt och peppar på separata papper. Varje deltagare får bild fastsatt på ryggen. De går sedan runt bland de andra deltagarna och ställer ja- och nej frågor tills de listat ut vilken bild de har på ryggen. Till sist gäller det att hitta den person som har ”parbilden”.

Det verkliga värdet ligger i att deltagarna, när de hittat den andra halvan i paret kan diskutera hur de kompletterar varandra och vilka likheter de delar. Denna aktivitet betonar hur även individer med vitt skilda personligheter liknar varandra på ett eller annat sätt. Aktiviteten är också väldigt enkel att förbereda vilket betyder att den är ett av de mest användbara alternativet på den här listan.

orchestrate! Individuals learn together the seemingly impossible is possible

Orchestrate!

Orchestrate! spelar på mänsklighetens inneboende tendens att begränsa oss utifrån vad vi tror att vi kan göra. I Orchestrate! måste deltagarna samarbeta för att lära sig spela ett instrument under ett tidsintervall från 90- 120 minuter. Därefter samlas hela laget för att tillsammans spela en symfoni precis som en orkester.

För att hjälpa ditt lag att nå denna nivå finns ett experteam av musiker som används för att lära ut grunderna och hjälpa deltagarna att öva. Kraften i denna Team Building- aktivitet är det faktum att uppgiften till en början verkar näst intill omöjlig att genomföra vilket gör slutresultatet ännu mer imponerande. Detta är en lysande aktivitet för att öka deltagarnas moral genom samarbete där man ser till att alla deltar och blir engagerade.

Se en kort video om Orchestrate! och lär dig mer.

Wordsmiths

Wordsmiths är enkelt och effektivt. Ge laget i uppgift att skapa ett visst ord genom att bara använda sina kroppar. Indelningen i denna Team Building- aktivitet är enkel beroendepå lagstorleken. Med större grupper kan du försöka skapa en hel mening i stället för enstaka ord. Det enda kravet för en lyckad aktivitet är massor av utrymme och en kamera som kan föreviga resultatet.

Den här uppgiften kräver lagarbete, ledarskap och planering för att lyckas vilket gör den till en fantastisk inledningsaktivitet för vilken ”brainstorming” eller vilket möte som helst.

Flat out F1 - Teams learn the joy of competing together as a team

Flat Out Formula One

Flat Out Formula One kräver utmärkt organisation och planering för att lyckas eftersom varje lag uppmanas att bygga en Formel 1 bil från ett ”flat pack” bestående av kartongskivor. Detta innebär detaljerade mätning och fokuserat lagledarskap. För att ytterligare utmana deltagarna måste varje Formel 1 bil som byggts dekoreras och märkas med lagets logga. Slutligen tävlar Formel 1 bilarna och vinnarna får pris.

Den här uppgiften kräver effektivt samarbete och detaljplanering varje steg på vägen eftersom ett felsnitt kan orsaka stora problem med bilen. Om du letar efter en allomfattande och utmanande Team Building- aktivitet, är detta något för dig.

Se en kort video om Flat Out Formula One och lär dig mer.

Personal Logo

En annan kort och mycket prisvärd Team Building- aktivitet är en personlig logga utmaning. Deltagarna ombeds att tömma sina fickor på växel och annat krimskrams för att sedan utifrån de föremål de har skapa en egen logotyp. Värdet i denna aktivitet ligger inte i kreativitet utan i självkännedom.

När alla deltagare skapat sin personliga logotyp måste de presentera den för gruppen, presentera varje del, varför de valde just detta och hur det representerar dem. Ge priser till de bästa och mest representativa logotyperna, de som bäst representerar sina ägare. Genom detta kan gruppen lära känna varandra bättre utan att man behöver investera oräkneliga resurser eller massor av tid.

VR team building - The Infinite Loop - Process improvement together

The Infinite Loop

Med hjälp av högteknologiska VR- headset och invecklade pussel är The Infinite Loop en kommunikations, tidshanterings och problemlösningsutmaning som kräver att laget arbetar sig igenom en uppsättning pussel för att frigöra en fånge. Då det endast är tillåtet för en deltagare åt gången att använda VR- headsetet är nyckeln till framgång i denna utmaning kortfattat och korrekt informationsutbyte liksom framstående beslutsfattande om vad man ska göra härnäst.

Med brant inlärningskurva och fokus på avslöjande genom misstag är The Infinite Loop inte ett lätt program men det är mycket givande och kräver det bästa från deltagarna. Att skapa komplexa frågor som lätt kan appliceras på den pedantiska näringslivet gör att detta är en ovärderligt och engagerade Team Building- aktivitet.

Se en kort video om The Infinite Loop och lär dig mer.

The Classic Egg Drop

Slutligen har vi Egg Drop- utmaningen. Genom att använda enkla kontorsobjekt och pappersvaror utmanas deltagarna att skapa en bur för sina råa ägg som kommer att skydda dem när buren släpps från en meters höjd.

Detta är en ökänd Team Building- aktivitet som kräver planering, organisation och effektivt användande av begränsade resurser för att uppnå målet. Övningen är enkel och kostnadseffektiv och är bevisad att utveckla deltagarnas kompetens. Ibland är klassikerna inte så illa.

Förhoppningsvis kommer detta inlägg att ha gett dig några nya idéer angående Team Building- aktiviteter och program. Här på Catalyst Team Building UK har vi tillbringat årtionden med att förfina våra utmaningar för att skapa nya och engagerande program där man utvecklar personalen samtidigt som de har roligt.

Upptäck fler av våra aktiviteter eller kontakta oss om du har några frågor.

Esther Daniel

Chef för Partner Engagement Strategi på Catalyst Global

Ansvarig för att försäkra organisatorisk effektivitet genom nätverkspartners-engagemangsstrategier på Catalyst Global.

Alla artiklar

Rekomenderad Läsning