Besultsfattande

Att effektivt välja tillvägagångssätt från ett urval av möjligheter, som ett team.

decision making

Beslutsfattande är en process som resulterar i valet av ett tillvägagångsätt eller möjligheter i form av olika möjliga, alternativa handlingsplaner. Utan en process kan beslutsfattande vara svårt för individer och dess mer så för ett helt team. Överanalysering av målen och alternativen som erbjuds kan leda till informationsöverflöd och detta kan förlama beslutsfattandet. Att fatta beslut i ett team kräver en konstruktiv miljö där människor har frihet att uttrycka sina åsikter inom fastställda kommunikationsregler. Det är viktigt att konsensus erhålls från alla medlemmar i teamet.

Som första steg, undersök situationen i detalj, fastställ mål och placera sedan dessa i prioritetsordning. Efter detta, utveckla alternativa åtgärder och utvärdera dessa mot målen. Denna process kommer att identifiera vilket av alternativen som bäst uppfyller målen. När den bästa lösningen väljs, utvärdera den ärligt med övervägande av eventuella negativa konsekvenser. Därefter, överlämna beslutet och vidta åtgärder. Analysera planen ytterligare och vidta ytterligare åtgärder för att undvika att eventuella problem uppstår.

Teambyggande aktiviteter som inkluderar rollspel och simulerar projektplanering kan användas som ett upplevelseinlärningsverktyg för beslutsfattande. Ta en titt på dessa teambyggande program som fokuserar på just detta. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles