Energi & fokus

Omfokusera, engagera och förläng uppmärksamhetsperioden för att maximera dina konferensresultat.

focus attention

Flestadels av människor tycker att det är svårt att förbli fokuserade utan att bli distraherade. Människor som kan upprätthålla sin uppmärksamhet under långa tidsperioder får bättre poäng på en rad kognitiva utmaningar, än de som är lättdistraherade. Precis som med body-building kan sinnet förstärkas för att uppmuntra bättre uppmärksamhetsperioder genom regelbundna mentala övningar. Fysisk träning spelar också en avgörande roll i att syresätta hjärnan vilket leder till bättre fokus. Forskning visar att arbetsproduktiviteten och uppgiftsfokus ökar kraftigt med regelbunden fysisk träning.

Fördelarna är ännu tydligare när fysisk träning genomförs med andra, snarare än på egen hand. Att delta i ett välbefinnandeprogram med takeaway-aktiviteter kan hjälpa till att utveckla kontinuerliga arbetsrelationer och välbefinnandeprogram på kontoret. Fysisk rörelse eller en omväxling i arbetstakt spelar en viktig roll i att behålla energi och fokus under möten och konferenser. Studier visar också att omedelbart efter, även mild fysisk aktivitet, förbättras problemlösning, minne och uppmärksamhet. Skarpsinniga mötesplanerare och konferensarrangörer är mycket medvetna om den avgörande rollen pauser med energigivande aktiviteter har i att upprätthålla deltagarnas fokus och uppnå positiva konferens resultat. energiaktiviteter som korta, skarpa musik- och rytmövningar, kan totalt förändra takten, erbjuda uppfriskning och energi. Välbefinnande-aktiviteter tillför syre till muskler och hjärna vilket resulterar i en uppfriskande känsla och förnyad fokus

Catalyst har ett urval av energigivande aktiviteter och teambyggande program speciellt utformade för att förnya energin och fokusera uppmärksamheten. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles