Vällbefinnande

Fysisk, mental och andlig hälsa är viktigt för medarbetarengagemang och prestation.

Välbefinnande på arbetsplatsen är av största vikt för medarbetarengagemang och prestation. Då mestadels av människor spenderar mer tid på jobbet än någon annanstans, är det den perfekta platsen att adressera välmående och utveckla metoder som främjar medarbetares hälsa. Forskning visar att organisationer som investerar långsiktigt i hälsa och välbefinnandestrategier når mätbara fördelar genom minskad sjukfrånvaro, ökad personalentusiasm och ökad ansträngning på arbetsplatsen.

Det är viktigt att skapa en hälsokultur på arbetsplatsen genom konsekvent, effektiv och frekvent strategisk kommunikation som utbildar och motiverar medarbetare med förtroende och ärlighet. En effektiv välbefinnandestrategi hänger på ledarnas engagemang i att upprätthålla sina värderingar och vara exemplariska förebilder. En organisationer fysisk miljö och sociala stödnätverk måste utformas för att främja välbefinnande.

Teambyggningsprogram har visats vara en effektiv komponent som en arbetsplats välmåendestrategi. Head to Toe erbjuder lätta, daglig yogaövningar på arbetsplatsen. Two Tribes en utforskning av inhemsk sport som ger alla chansen att vara aktiva på lika villkor. Program som Mind to Motion, Global Grooves och One Voice erbjuder glädje och välbefinnande genom ohämmad, kreativ musik, rörelser och rytm. Ta en titt på dessa program som belyser fysiskt och psykiskt välbefinnande. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles