Innovation

Framgång på marknaden reflekterar företagets förmåga att förnya sig. Att utveckla en kultur av innovation.

innovation creative thinking

Det är allmänt erkänt att marknadsframgång reflekterar ett företags förmåga att förnya sig. För att möjliggöra rörlighet på en marknad som snabbt förändras behövs en kultur av innovation inkluderas i organisationskulturen. Innovation bör byggas in i projekt och ingå i dagliga uppgifter. Individer behöver förstå hur de passar in i denna innovationskultur och vad som behövs för att kontinuerligt kunna stödja den. Det är viktig att inte blanda ihop innovations begrepp och nyskapande. Nyskapande är konceptet att skapa nya, originella idéer. En strukturerad och effektiv, fakta baserad innovationsprocess möjliggör prioritering av idéer som ska förverkligas på ett väldigt smidigt sätt.

Global Innovation Game demonstrerar praktiskt taget denna process av nytänkande och innovation. Utan innovationsprocessen kan idéer inte valideras, prioriteras och konstrueras. Teambyggande program är viktiga för att demonstrera dessa koncept på praktiska och minnesvärda sätt.

Till exempel; inom uppfinnings och byggnadsprogrammet; Chain Reaction, ges teamen en serie av idéer att annordna, prioritera och slutligen konstruera. Innovation kan också tillämpas till uppgifter på mikronivå. Teambyggande konstruktionsprogram demonstrerar detta i praktiken. Genom att följa en sekvens av planer och besluta hur man ska genomföra dessa, har lagen möjlighet att förnya deras genomförande - hur man bäst använder resurser till hands, gemensamt med den begränsade tiden som finns tillgänglig. Ett team kan visa en innovativ kultur genom att implementera ursprungliga tankar, förändringar i utförande och förlopp.

Under teambyggande aktiviteter blir det uppenbart att vissa team är bättre innovatörer än andra. Efter evenemanget är det viktigt att rapportera och reflektera över, om programmet bidrar till kunskapsutbyte av innovationsteknik inom hela verksamheten.

. Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på innovation. Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat? Hör av dig.

Här är ett urval av Catalysts populäraste företagsspel och teambyggande aktiviteter som fokuserar på detta resultat.
Behöver du hjälp att välja? Letar du efter något annat?

Hör av dig.

Related Articles